(Poistunut julkaisusta)

Kesätyöntekijä, asumisyksikön avustavat tehtävät
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2021

Haemme nuoria 15-18 -vuotiaita kesätyöntekijöitä vaihteleviin avustaviin tehtäviin kolmeen yksiköistämme; Haukilahden asumisyksikköön, Kilonpuron palveluasunnoille ja Niittymaan asumisyksikköön. Paikkoja on yhteensä 10, joista 3 on varattu erityisnuorille.

Espoon kaupungin vammaispalvelujen asumispalvelut tarjoavat monipuolisia palveluita toimintakyvyltään eritasoisille vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Ympärivuorokautisia palveluja tarjoavissa asumisyksiköissä ohjataan ja avustetaan asukkaita elämään itsenäistä ja omannäköistään elämää. Yksiköissä työskentelee mm. lähihoitajia, ohjaajia, sairaanhoitajia ja jokaisessa yksikössä on vastaava ohjaaja.

Kesätyöntekijän avustavat tehtävät sisältävät kodinhoidollisia tehtäviä asukkaiden kodeissa, ulkoilua ja viriketoimintaa asukkaiden kanssa sekä muita avustavia tehtäviä asumisyksikössä. Tehtäviin vaikuttavat valittujen kesätyötekijöiden omat mielenkiinnonkohteet tai esim. harrastuneisuus tai halu opiskella tulevaisuudessa alaa. Kesätyö ajoittuu kesä- tai heinäkuulle sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset: vähintään 15 vuoden ikä.

Tehtävässä edellytetään: vastuuntuntoa, reippautta tarttua tehtäviin, halua oppia ja olla vuorovaikutuksessa erilaisten asiakkaiden kanssa sekä olla osa yksikön henkilökunnan tiimiä.

Arvostamme: positiivista asennetta ja kiinnostusta vammaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn.

Niittymaan asumisyksikkö (Niittymaanaukea 4 B, 02200 Espoo) tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissaan. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi.

Kilopuron palveluasunnot (Kilonpurontie 1, 02610 Espoo) tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissaan. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi.

Haukilahden asumisyksikkö (Haukilahdenkatu 19, 02200 Espoo) tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua aikuisille ja ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ohjausta, apua ja tukea päivittäisiin toimiin.