Kesätyöntekijä, 30 tehtävää, Espoon kaupungin hoivakodit
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2020

Espoon pitkäaikaishoidon seniori- ja muistipalvelukeskukset tarjoavat asumista ja hoivaa iäkkäille espoolaisille, jotka muistisairauden tai muun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista apua. Poikkeuksena on Auroranmäki, joka on lyhytaikaista hoivaa tarjoava arviointi- ja kuntoutusyksikkö.

Kesätyöntekijän tehtävänä on vapaa-ajan toiminnan järjestäminen yksikön asukkaille. Tavoitteena on asukkaiden mielekäs, elämänmakuinen elämä. Tehtävään voi kuulua esim. asukkaiden kanssa ulkoilua, pelejä, retkiä, lukemista, askartelua, musiikin kuuntelua ja laulamista, yhdessä tekemistä. Lisäksi tehtävään voi sisältyä muita avustavia tehtäviä.

Työsuhteen kesto 1 kk ajoittuen sopimuksen mukaisesti välille 1.6. -31.8.2020. Työaika on 6 h / päivä välillä klo 9-18. Tehtäväkohtainen palkka 1000€/kk. Tarkempi työaika sovitaan ennen työsuhteen alkamista.

Tehtävä soveltuu myös erityisnuorelle. Tehtäviä on kolme: yksi Kauklahden ja yksi Leppävaaran elä ja asu seniorikeskuksiin, yksi Espoonlahden hoivakotiin.

Työpaikan nimi:
Auroranmäki os. Auroranmäki 6 (Järvenperä)

Espoonlahden hoivakoti os. Merikansantie 4C (Espoonlahti)

Taavin muistipalvelukeskus os. Nauhakuja 2 (Mankkaa)

Kauklahden elä ja asu seniorikeskus os. Hansakartano 4 (Kauklahti)

Viherlaakson muistipalvelukeskus os. Kuusiniemi 13-16 (Viherlaakso)

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus os. Säterinkatu 3 (Leppävaara)

Osa hakijoista tullaan kutsumaan haastatteluun 27.3. mennessä. Lopulliset valinnat tehdään 19.4. mennessä. Haastattelukutsu ja ilmoitus valinnasta lähetetään hakijalle sähköpostilla.

Kelpoisuusvaatimukset: Vähintään 17 vuoden ikä, poikkeustapauksessa 16 v. ikä, jos on kokemusta vanhusten parissa työskentelystä (esim. TET-jakso) tai on hakeutumassa hoiva-alan koulutukseen.

Tehtävässä edellytetään reippautta, oma-alotteisuutta ja kiinnostusta vanhusten kanssa toimimiseen, kykyä toimia työtiimin jäsenenä joustavasti tilanteiden vaihtuessa.

Arvostamme liikunnallisia, musiikillisia, käden taitoja, yleensä harrastuneisuutta, jota voi tuoda vanhusten arkeen.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot