Kesätyöhaku 2022: Elon tukitoiminnot
Työeläkeyhtiö Elo

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2022

Meiltä Elosta löytyy kattavasti kesätöitä korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat saada oman alansa työkokemusta ja kehittyä tulevaisuuden asiantuntijoiksi. Etsimme positiivisia, rohkeita ja innovatiivisia tekijöitä toteuttamaan uraunelmiaan Eloon kesäksi 2022. Toivotamme kaikki hakijat tervetulleiksi, olemme pyrkineet tekemään työympäristöstä esteettömän, jotta pystymme palvelemaan monimuotoista hakijakuntaa.

Kesätyöt alkavat touko-kesäkuussa ja niiden kesto on 3-4 kuukautta. Tarjoamme kesätöitä innokkaille tekijöille seuraavissa yksiköissä:

  • aktuaaritoimi
  • asiakkuudet ja kanavat -yksikön kehittämistoiminto 
  • HR ja viestintä
  • johdon tuki - assistenttiharjoittelija
  • markkinointi
  • tietohallinto
  • työkykyjohtaminen

Lue avoinna olevista tehtävistä lisää kesätyösivustoltamme. Aiempien kesien kesätyöntekijöiden arkeen pääset tutustumaan Instagramin Reelsien & Story-kohokohtiemme kautta tilillä @unelmatelossa

Löytyisikö näiden joukosta unelmiesi kesätyö?

Aktuaaritoimi huolehtii vakuutusmaksujen ja vastuuvelan oikeellisuudesta. Se hoitaa vakuutusteknistä asiakaspalvelua, tuottaa viranomaisraportteja, osallistuu tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä toimii asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä ja projekteissa. Aktuaaritoimen kesätyöntekijänä tehtäviisi kuuluu mm. vakuutusmatemaattisten laskelmien laatiminen asiakasyrityksillemme. Taustaltasi voit olla esim. hyviä tietoteknisiä taitoja omaava matematiikan, tilastotieteen tai vastaavan alan opiskelija.

Asiakkuudet ja kanavat -yksikön kehittämistoiminnon tehtävänä on kehittää asiakkuuden hankinnan ja hoidon toimintatapoja ja –malleja Elon kilpailu- ja suorituskyvyn parantamiseksi asiakasrajapinnassa. Kesätyöntekijänä pääset tutkimaan edistyneen analytiikan työkaluin avoimen datan mahdollisuuksia Elon asiakaskokemuksen kehittämisessä. Olet myös mukana suunnittelemassa uusia datan hyödyntämismahdollisuuksia osaksi liiketoimintaamme, aina ideoista toiminnan jalkauttamiseen asti.

HR:n ja viestinnän kesätyöntekijänä pääset näkemään molempien yksiköiden arkipäivää mielenkiintoisten työtehtävien parissa!
Viestinnän vastuulla on Elon sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä asiakkaillemme suunnattu viestintä. Viestinnän kesätyöntekijänä pääset kehittämään osaamistasi kirjoittajana ja sisällöntuottajana tekemällä yritysviestintää monipuolisesti eri kohderyhmille ja kanaviin. HR-palvelut on henkilöstön tukena kaikissa työsuhteen elinkaaren vaiheissa. Mahdollistamme henkilöstövisiomme toteutumisen: olemme arvostettu ja kehittyvä työyhteisö, jossa jokainen elolainen voi oppia ja kokea onnistumista. HR-palveluissa olet mukana suunnittelemassa ja päivittämässä verkkokursseja sekä avustat tiimiläisiämme työsuhdeasioihin liittyvissä tehtävissä. Pääset myös työskentelemään HR- ja rekrytointijärjestelmiemme parissa!

Johdon assistenttiharjoittelijana pääset avustamaan ja sijaistamaan Elon assistentteja kesälomakauden aikana. Monipuolisiin tehtäviin kuuluu mm. kalenterivarauksien hallinnointia, kokous- ja matkajärjestelyitä sekä esitysmateriaalien työstöä. Mielenkiintoisten tehtävänantojen kautta pääset näkemään ja kokemaan millaista on assistentin arki suuressa organisaatiossa.

Elon markkinoinnilla ja myynnin tuella on vastuu siitä, miten Elo näkyy sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille. Markkinointi ja myynnin tuki vastaa Elon brändistä ja koordinoi Elon näkyvyyttä markkinointiviestinnässä, toimitiloissa ja tapahtumissa. Kesätyöntekijänä pääset tukemaan huippuammattilaisten tiimiä ja kehittämään omaan osaamistasi digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median hyödyntämisen, yhteistyökumppanuuksien ja markkinoinnin käytännön työn kautta.

Tietohallinnon vastuulla on Elon kokonaisarkkitehtuuri, tietoturva, infrapalvelut ja käyttövaltuushallinta sekä näiden kokonaisuuksien tuki liiketoimintojen suuntaan. Lisäksi tietohallinnossa huolehditaan, että Elon kehitysprojektit ovat johdettu asianmukaisesti tarjoamalla projektinhallinnan menetelmiä ja työkalaluja. Kesätyöntekijän tehtävät liittyvät ensisijaisesti Elon konfiguraationhallintaan sekä käyttövaltuushallintaan ja siinä etenkin IDM-järjestelmään. Työtehtävät pitävät sisällään järjestelmien tietojen läpikäyntiä ja täydentämistä

Elon työkykyjohtamisen palveluilla tuemme asiakasyritysten työhyvinvointia edistävää ja työuria pidentävää kehitystyötä. Työkyvyttömyysriskinhallinta auttaa yrityksen johtoa johtamaan työkykyä strategisesti ja nivomaan työkykyjohtamisen osaksi arjen esihenkilötyötä.  Tehtäviimme kuuluvat mm. asiakastapaamiset, palveluiden luonti sekä erilaiset koulutukset asiakasyrityksillemme. Kesätöissä päiväsi kuluvat mm. asiakaspalvelun sekä erilaisten omien projektien ja tutkimusraporttien parissa. Tuet työssäsi aktiivisesti työkykyjohtamisen kehittämispäälliköitä ja -koordinaattoria ja sinulla on mahdollisuus päästä mukaan myös asiakastapaamisiin. Työpäivät ovat vaihtelevia ja saat luotua tehtävästä omannäköisesi!

Millainen on tulevaisuuden elolainen?

Kesätyöntekijämme ei tarvitse olla valmis konkari, vaan painotamme ennen kaikkea innostunutta, itseohjautuvaa, yhteistyökykyistä ja proaktiivista asennetta sekä asiakassuuntautunutta lähestymistapaa. Olemme saaneet jo kahtena kesänä onnistuneita kokemuksia kesätöiden tekemisestä ja perehdyttämisestä etänä ja tilanteen niin vaatiessa voimme toteuttaa saman tulevanakin kesänä. Annammekin sinulle kattavan perehdytyksen tehtävääsi sekä eläkealaan ja tuemme sinua työssäsi aktiivisesti. Kesän aikana pääset tutustumaan muihin talon kesätyöntekijöihin mm. Kesähessut kehittää -tapaamisten kautta.

Jätä hakemuksesi 28.2. mennessä!

Valitsethan hakulomakkeen lopussa, minkä yksikön tehtävistä olet ensisijaisesti kiinnostunut. Hakemuksen löydät alla olevasta linkistä. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin viimeistään maaliskuun aikana. Mikäli sinulle heräsi kysyttävää tarjoamistamme kesäunelmista, voit olla meihin yhteydessä osoitteella rekrytointi@elo.fi.


Ota yhteyttä:

Sähköposti: rekrytointi@elo.fi
Sijainti: Revontulentie 7
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot