(Poistunut julkaisusta)

Kesäkanttori, kesätyö 2020
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2020

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana 5 kesäkanttorin virkaa.
Virkatehtäviin sisältyy kirkollisia toimituksia, jumalanpalveluksia ja rippikoulutyötä (myös leirillä) sekä joitakin viikkotilaisuuksia. Yhdellä kesäkanttorilla työt painottuvat rippikoululeireihin (3 kpl). Kaikilla työaikaan sisältyy yksi vapaa viikonvaihde.

Virkatehtävät ovat määräaikaisia (6-8 viikkoa), alkavat sopimuksen mukaan 8.6.2020 (2hlö) tai 22.6.2020 (3hlö).


Virkaan valittavilta edellytetään urkujen- ja pianonsoiton taitoa sekä laulutaitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta seurakuntatyöstä.

Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen valinnan vahvistamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa voimassa oleva moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä jyväskylän seurakunnan kotisivuilla.