(Poistunut julkaisusta)

Kesäharjoittelijoita operointitehtäviin
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Etsimme Naantalin jalostamolle kesäharjoittelijoita jalostuksen, valmistuksen ja käyttöhyöydykkeen operointitehtäviin.

Työtehtäväsi kesän aikana

Kesäharjoittelijana öljynjalostamolla perehdyt prosessin valvontaan sekä monipuolisiin operointi- ja kunnonvalvontatehtäviin haastavassa korkean teknologian työympäristössä. Turvallisuuslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa on tärkeä osa kesäharjoittelijan jokapäiväistä työtä, olipa kyse sitten tuote- ja komponenttilinjauksista, prosessin valvonnasta alueella, näytteen ottamisesta, pumppujen ja kompressoreiden operoinneista, huoltotöiden valmisteluista ja valvonnasta, käyttöhyödykkeiden keskeytymättömästä valmistuksesta tai jätevesilaitoksen operoinnista. Perehdytyksen ja osaamistaustasi mukaan osallistut vuoron töihin.

Operaattorin ammattitaito koostuu erilaisten ilmiöiden, laitteiden ja yksikköprosessien ymmärtämisestä. Tavoitteena on hallita laajoja prosessikokonaisuuksia, jotka muodostavat erilaisia tuotevirtoja. Olethan valmis pitkäjänteiseen ammattitaidon, osaamisen ja itsesi kehittämiseen.

Menestyksen avaimet kesätyöhön

Edellytämme, että olet kouluttautumassa joko prosessi- tai automaatioalan perus- tai AMK-tutkintoon tai kemian alan korkeakoulututkintoon. Olet vähintään 18 vuoden ikäinen, omaat fyysiset edellytykset toimia kentällä ja olet valmis työskentelemään keskeytymättömässä 12 h -vuorotyöjärjestelmässä.

Tehtävässä suoriutuminen edellyttää hyvää turvallisuusajattelua, työtä pelkäämätöntä asennetta, oma-aloitteisuutta sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Halu oppia ja jakaa uusia ideoita ovat kesän menestyksen kulmakiviä. Arvostamme myös ihmisiä, joille turvallisuus ja vastuullisuus ovat osa ammattitaitoa.

#SummerWithNeste

Meille on tärkeää, että kesätyö tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle kattavan perehdytyksen kesän alussa.

Järjestämme kesän aikana tapahtumia yhteistyön, verkostoitumisen ja Nesteen toiminnan kokonaisvaltaisen ymmärryksen parantamiseksi. Kokonaisuudessaan työmme yhdistää vastuullisuuden, yhteistyön ja halun kehittää ja uudistaa. Työskentely turvallisesti on meille kaikille tärkeää.

Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintokurssien sekä aiemman työkokemuksen mukaan.

Kesätyö ajoittuu 01.05. - 31.08.2020 väliselle ajalle.

Tule ja tee mielekästä työtä yhteisössä, jonka suunta on eteenpäin!

Kesätyön rekrytointiprosessi sisältää esivalintavaiheessa mahdollisen video- tai puhelinhaastattelukierroksen, jota seuraa mahdollinen face to face -haastattelut Naantalissa. Hakemusten suuresta määrästä johtuen emme voi järjestää puhelinaikoja. Rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset käsitellään osoitteessa summerwithneste@neste.com.

Hae tehtävää viimeistään 16.2.2020.  Liitä mukaan saatekirje, ansioluettelo ja opintorekisteriote.

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta. Huumetestejä toteutetaan satunnaisotannalla. Tehtävän vaatiessa valitusta henkilöstä voidaan tehdä tämän suostumuksella turvallisuusselvitys. Yhtiö järjestää ilmaisia työmatkakuljetuksia Naantalin jalostamolle.