(Poistunut julkaisusta)

Kesäharjoittelija, Riskienhallinta
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.1.2019
Etsimme parhaillaan hyvät tietotekniset valmiudet omaavaa, kaupallisista asioista kiinnostunutta kesätyöntekijää osaksi riskienhallinta- ja luotonvalvonta -tiimiä!   Työtehtäväsi kesän aikana   Kesätyön vastuualueesi käsittää seuraavat tehtävät:
 • Saatavien perintään ja korkolaskutukseen liittyviä päivittäisiä tehtäviä, prosessien kuvausta sekä prosessien edelleen kehitystä.
 • Järjestelmien perustietojen laadun varmistukseen ja tietojen päivitykseen liittyviä tehtäviä (mm. vastapuolet, maksuehdot).
 • Luottoriskien raportointiin liittyvien prosessien ja mallien kehittämistä.
 • Sopimusten läpikäyntiin ja arkistointiin liittyviä tehtäviä.
 • Osallistumista kehityshankkeisiin, jotka liittyvät:
  • Sisäisen datan keräämiseen sekä ulkoisten tiedonlähteiden hyödyntämiseen luottoriskin mallintamisessa ja raportoinnissa.
  • Vastapuoliriskin mallintamiseen.
  • Manuaalisten työtehtävien automatisointiin ja robotiikan hyödyntämiseen.
  Tehtävien kautta saat kokemusta luottoriskien valvontaan liittyvistä rutiineista ja prosessien kehityksestä sekä pääset tutustumaan monipuolisesti pörssiyhtiön riskienhallinnan kokonaisuuteen. Työskentelet yhdessä riskienhallinta ja luotonvalvonta tiimin jäsenten kanssa, mutta teet tiivistä yhteistyötä myös erilaisten back office -tiimien ja liiketoiminnan kanssa. Tehtävän sisältöä on mahdollista täsmentää tehtävään valittavan osaajan mukaan.   Menestyksen avaimet kesätyöhön   Halu oppia ja jakaa uusia ideoita ovat kesän menestyksen kulmakiviä. Arvostamme myös ihmisiä, joille turvallisuus ja vastuullisuus ovat osa ammattitaitoa.   Lisäksi näemme, että paras yhdistelmä opintoja, työkokemusta ja taitoja tässä tehtävässä on
 • Kaupallinen, oikeustieteellinen tai tekninen opintosuunta, minimissään kandin opinnot suoritettuna.
 • Yhteistyöhaluinen ja aktiivinen työskentelyote sekä kiinnostus oppia uutta, kuitenkaan rutiinityötä vieroksumatta.
 • Hyvät tietotekniset valmiudet (esim. SAP, Excel, BI, prosessikehityksen työkalut) ja kiinnostus järjestelmä- ja prosessikehitykseen, datanhallintaan ja analytiikkaan.
 • Aiempi työkokemus saatavien hallinnasta, luotonvalvonnasta tai prosessien ja kontrollien kehityksestä on plussaa.

 

#SummerWithNeste

Meille on tärkeää, että kesätyö tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle kattavan perehdytyksen kesän alussa.


Järjestämme kesän aikana tapahtumia yhteistyön, verkostoitumisen ja Nesteen toiminnan kokonaisvaltaisen ymmärryksen parantamiseksi. Kokonaisuudessaan työmme yhdistää vastuullisuuden, yhteistyön ja halun kehittää ja uudistaa. Työskentely turvallisesti on meille kaikille tärkeää.

Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintokurssien sekä aiemman työkokemuksen mukaan.


Tule ja tee mielekästä työtä yhteisössä, jonka suunta on eteenpäin!

Kesätyön rekrytointiprosessi sisältää esivalintavaiheessa mahdollisen video- tai puhelinhaastattelukierroksen, jota seuraa mahdollinen face to face -haastattelut Espoossa.

Hae tehtävää viimeistään 17.2.2019. Liitä mukaan saatekirje ja ansioluettelo.

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Tehtävän vaatiessa valitusta henkilöstä voidaan tehdä tämän suostumuksella turvallisuusselvitys.