(Poistunut julkaisusta)

Kesäharjoittelija, Myyntiassistentti
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2021

#SummerWithNeste
 
Nesteen kesäharjoittelijahaku on käynnissä! 
Etsimme parhaillaan kahta myyntihenkistä kesätyöntekijää osaksi Sales Support -tiimiä.
 
Työtehtävänne kesän aikana
 
Toimitte Myyntiassistentteina Sales Support -tiimissä, Strategisten ja Avain-asiakkuuksien sekä Inside Sales -Myyntiassistenttien lomasijaisina. Myyntiassistentin pääasiallinen tehtävä on tukea myyntiyksiköitä tulostavoitteiden ja onnistuneen asiakaskokemuksen saavuttamisessa. 
 
Myyntiassistentilla on keskeinen rooli siinä, että asiakas saa tuotteet ja palvelut oikea-aikaisesti, oikeaan hintaan, sovituin lisäpalveluin ja oikein raportoituina. Tehtävässä vastaat itsenäisesti asiakkuuksien hoitoon liittyvien operatiivisten toimintojen koordinoinnista sekä tähän liittyvästä kommunikoinnista. Erilaisten tilanteiden hoitaminen edellyttää itsenäistä otetta ja yhteistyötä useiden yhteistyökumppanien kanssa Nesteen sisällä.
 
Vastuualueelle kuuluu:

 • vastuu asiakassuhteesta yhdessä asiakkuuspäällikön kanssa: asiakasyhteistyö, neuvonta erilaisissa kysymyksissä
 • erilaisten selvitysten ja ongelmatilanteiden hoitaminen ja ratkaiseminen yhteistyössä sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa
 • raportointi, sopimustietojen päivitys, reklamaatiot, hinnoittelu, kauden sulkuun liittyvät tehtävät, asiakasneuvonta 
   

Pääsette tekemään yhteistyötä useiden ammattitaitoisten kollegojen kanssa.
 
Menestyksen avaimet
 
Halu oppia ja jakaa uusia ideoita ovat menestyksen kulmakiviä. Arvostamme myös ihmisiä, joille turvallisuus ja vastuullisuus ovat osa ammattitaitoa.
 
Lisäksi tehtävässä tarvitaan

 • asiakaslähtöisyyttä ja myynnillistä otetta
 • joustavuutta ja hyvää priorisointikykyä
 • huolellisuutta ja kykyä hahmottaa asioita kokonaisvaltaisesti
 • erinomaisia yhteistyötaitoja
 • kykyä käyttää tehokkaasti erilaisia tietojärjestelmiä ja oppia uutta  
 • suomen ja englannin kielen taitoa

 
Arvostamme myös

 • ruotsin kielen taitoa
 • kokemus asiakasrajapinnassa toimimisesta

 
 
Meille on tärkeää, että kesäharjoittelusi tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Tarjoamme harjoittelijoillemme kattavan perehdytyksen kesän alussa. Kesän aikana saat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä sekä muiden kesäharjoittelijoiden että Nesteen omien osaajien kanssa. Saat tilaisuuksia tutustua Nesteeseen yrityksenä ja meillä olevaan osaamiseen ja tuoda myös oman äänesi kuuluviin. Jos välittäminen, yhteistyö ja rohkeus ovat myös sinun arvojasi, voit hyvinkin olla seuraava harjoittelijamme. 
 
Tule osaksi tulevaisuuden rakentamista!
 
Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintokurssien sekä aiemman työkokemuksen mukaan.
 
Kesätyö ajoittuu yleensä toukokuu-elokuu väliselle ajalle. Kesätyön valintaprosessiin voi kuulua alkuvaiheessa mahdollinen video- tai puhelinhaastattelu, sekä henkilökohtainen haastattelu virtuaalisesti. 
 
Hae tehtävää viimeistään 7.2.2021. Liitä mukaan työhakemus ja ansioluettelo.
 
Hakemusten suuresta määrästä johtuen emme voi järjestää puhelinaikoja. Rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset käsitellään osoitteessa summerwithneste@neste.com
Jos sinut valitaan tehtävään, pyydämme sinua käymään Nesteen terveystarkastuksessa, joka saattaa sisältää huumausainetestauksen. Joihinkin tehtäviin liittyy myös suostumuksellasi tehty turvallisuusselvitys. Opastamme näissä tarpeen mukaan. Mikäli etätyösuositus jatkuu alkavan kesäharjoittelujakson aikana, saat lisätietoa esimieheltäsi. 
 
 
Menestyksemme alkaa sinusta.
 
Jokaisella yrityksellä pitää olla tarkoitus, ja meillä Nesteellä se on vahva: elinvoimaisemman maapallon luominen lapsillemme. Meitä on noin 4400 nesteläistä, jotka sitoutuvat tähän yrityksen tarkoituksen toteuttamiseen. Kaikki toimintamme on suunniteltu siten, että olemme selkeästi sitoutuneet vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. 
 
Työnantajana olennainen osa menestystämme on puolestaan työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kannustamme jokaista nesteläistä omalta osaltaan luomaan myönteistä ilmapiiriä ja keskustelua omaan työympäristöönsä; ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
 
Innovointi on myös erottamaton osa perimäämme, ja siksi pystymme kehittämään uraauurtavia ratkaisuja liiketoimintojen vastuullisuuden lisäämiseksi.
 
Katso lisää sivuiltamme https://www.neste.com/