(Poistunut julkaisusta)

Kesäharjoittelija, Myyntiassistentti
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2019

Etsimme parhaillaan kesätyöntekijää myyntiassistentiksi osaksi Sales Support -tiimiä.


Työtehtäväsi kesän aikana

Myyntiassistentilla on keskeinen rooli siinä, että asiakas saa tuotteet ja palvelut oikea-aikaisesti, oikeaan hintaan, sovituin lisäpalveluin ja oikein raportoituna. Tehtävässä on itsenäinen vastuu asiakassuhteen hoitoon liittyvien operatiivisten toimintojen koordinoinnista ja tähän liittyvästä asiakaskommunikoinnista. Erilaisten tilanteiden hoitaminen edellyttää itsenäistä otetta ja yhteistyötä useiden yhteistyökumppanien kanssa Nesteen sisällä.

Kesätyön vastuualueesi käsittää seuraavia tehtäviä:

 • vastuu yhdessä asiakkuuspäällikön kanssa asiakassuhteesta: asiakasyhteistyö, neuvonta eri kysymyksissä

 • erilaisten selvitysten ja ongelmatilanteiden hoitaminen ja ratkaiseminen yhteistyössä sisäisten yhteistyökumppanien kanssa

 • asiakkuuksien hallinta tietojärjestelmissä, asiakkaan hinnoittelun, laskutuksen ja toimitusten valvonta järjestelmissä

 • asiakkaan tilausten tekeminen järjestelmiin ja toimitusten koordinointi logistiikan kanssa

 • raportointi, sopimustietojen päivitys, reklamaatiot, hinnoittelu, kauden sulkuun liittyvät tehtävät

Tehtävien kautta saat kokemusta asiakkuuden hoitoon liittyvistä operatiivista tehtävistä ja erilaisista järjestelmistä. Pääset tekemään yhteistyötä useiden ammattitaitoisten kollegojen kanssa.

Menestyksen avaimet kesätyöhön

Halu oppia ja jakaa uusia ideoita ovat kesän menestyksen kulmakiviä. Arvostamme myös ihmisiä, joille turvallisuus ja vastuullisuus ovat osa ammattitaitoa.

Lisäksi tehtävässä tarvitaan

 • asiakaslähtöisyyttä ja myynnillistä otetta

 • joustavaa toimintaotetta ja priorisointikykyä

 • erinomaisia yhteistyötaitoja

 • kykyä käyttää tehokkaasti erilaisia tietojärjestelmiä ja oppia uutta  

 • suomen ja englannin kielen taitoa

 • kokemus tehtävistä asiakasrajapinnassa on etu

 • Tehtävä soveltuu hyvin mm. kaupallisen alan opiskelijalle

#SummerWithNeste

Meille on tärkeää, että kesätyö tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle kattavan perehdytyksen kesän alussa.


Järjestämme kesän aikana tapahtumia yhteistyön, verkostoitumisen ja Nesteen toiminnan kokonaisvaltaisen ymmärryksen parantamiseksi. Kokonaisuudessaan työmme yhdistää vastuullisuuden, yhteistyön ja halun kehittää ja uudistaa. Työskentely turvallisesti on meille kaikille tärkeää. Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintojen sekä aiemman työkokemuksen mukaan.


Kesätyö ajoittuu 2.5. - 30.8. aikavälille.
Tule ja tee mielekästä työtä yhteisössä, jonka suunta on eteenpäin!

Kesätyön rekrytointiprosessi sisältää esivalintavaiheessa mahdollisen video- tai puhelinhaastattelukierroksen, jota seuraa face to face -haastattelut Espoossa.

Hae tehtävää viimeistään 17.2.2019.  Liitä mukaan saatekirje ja ansioluettelo.
Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen.