Kesäharjoittelija, Liikepaikat
Neste Oyj

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2022

#SummerWithNeste


Kesäharjoittelija Suomen liikepaikkaverkosto -tiimiin


Nesteen kesäharjoittelijahaku on käynnissä! Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä osana Marketing & Service toimialan, Suomen B2C and Network- yksikön, Network Development -tiimiä. Tule mukaamme toteuttamaan uudistuvaa Neste- jakeluasemaverkostoa mukavassa dynaamisessa tiimissä monipuolisten tehtävien parissa.


Työtehtäväsi kesän aikana

Keskeisimmät tehtäväsi kesän aikana ovat

  • Erilaisten verkostohankkeiden toteutukseen ja ylläpitoon liittyvät  tehtävät osana muuta tiimiä.
  • Verkoston tietojen analysointi, käsittely ja raportointi verkostokehityksen, suorituskyvyn ja seurannan  tarpeisiin. 
  • Verkoston liikepaikkojen kehitykseen osallistuminen osana muuta tiimiä
  • Projekteihin osallistumien 

 

Tehtävien kautta saat kokemusta verkostomaisesta liiketoiminnasta ja sen eri osa-alueista ja pääset mukaan Suomen johtavan jakeluasemaverkoston hallintaan ja kehittämiseen. Teet tiivistä yhteistyötä talon sisäisten sidosryhmien ja ulkoisten palvelutuottajien kanssa ja tuet tiimin toimintaa itsenäisesti omalla työpanoksellasi.

Tehtävän sisältöä on mahdollista muokata jonkin verran tekijänsä osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Menestyksen avaimet

Olet motivoitunut oppimaan uutta, ja viihdyt joukossa, jossa turvallisuus, vastuullisuus ja ammattimaisuus ovat työn kantavia voimia.

Lisäksi näemme, että paras yhdistelmä opintoja, työkokemusta ja taitoja tässä tehtävässä on

  • Teknisen alan tai luonnontieteen opintosuunta ,1-2 vuoden opintojen jälkeen
  • Tietotekniikan perustaitoja (Office, Google)
  • Aktiivinen asenne, vastuuntuntoa, yhteistyökykyä
  • Englannin kielen osaaminen
  • Ajokorttia

Meille on tärkeää, että kesäharjoittelusi tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Tarjoamme harjoittelijoillemme kattavan perehdytyksen kesän alussa.

Kesän aikana saat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä sekä muiden kesäharjoittelijoiden että Nesteen omien osaajien kanssa. Saat tilaisuuksia tutustua Nesteeseen yrityksenä ja meillä olevaan osaamiseen ja tuoda myös oman äänesi kuuluviin. Jos välittäminen, yhteistyö ja rohkeus ovat myös sinun arvojasi, voit hyvinkin olla seuraava harjoittelijamme. 


Liity joukkoomme!

 

Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintokurssien sekä aiemman työkokemuksen mukaan.
 

Kesätyö ajoittuu touko-elokuulle, mutta aloitus- ja lopetusajankohta voidaan sopia erikseen.

Kesätyön valintaprosessiin voi kuulua alkuvaiheessa mahdollinen video- tai puhelinhaastattelu, sekä henkilökohtainen haastattelu Espoossa. Osa haastatteluista voidaan mahdollisesti järjestää tilanteen niin vaatiessa etäyhteyksin.

 

Hae tehtävää viimeistään 6.2.2022. Liitä mukaan työhakemus ja ansioluettelo.

Vain järjestelmän kautta vastaanotetut hakemukset ja liitteet ovat mukana kesän rekrytointiprosessissa. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai liitteitä ei ole mahdollista käsitellä. 

 

Hakemusten suuresta määrästä johtuen emme voi vastata tiedusteluihin puhelimitse. Rekrytointiprosessiin liittyvät yleiset kysymykset käsitellään osoitteessa summerwithneste@neste.com. Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin löytyvät urasivuiltamme FAQ-osiosta

Jos sinut valitaan tehtävään, pyydämme sinua käymään Nesteen terveystarkastuksessa, joka saattaa sisältää huumausainetestauksen. Joihinkin tehtäviin liittyy myös suostumuksellasi tehty turvallisuusselvitys. Opastamme näissä tarpeen mukaan. Mikäli voimassa olisi etätyösuositus alkavan kesäharjoittelujakson aikana, saat lisätietoa esimieheltäsi.

Menestyksemme alkaa sinusta.

Jokaisella yrityksellä pitää olla tarkoitus, ja meillä Nesteellä se on vahva: elinvoimaisemman maapallon luominen lapsillemme. Meitä on noin 4800 nesteläistä, jotka sitoutuvat tähän yrityksen tarkoituksen toteuttamiseen. Menestyksemme perustuu ihmisiin. Työntekijämme ovat liikkeellepaneva voima, Nesteen kehittyessä globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.

Me Nesteellä kunnioitamme kaikkien ihmisten arvoa yksilöinä. Arvojemme mukaisesti meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja oikeus olla oma itsensä. Työnantajana olennainen osa menestystämme on puolestaan työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kannustamme jokaista nesteläistä omalta osaltaan luomaan myönteistä ilmapiiriä ja keskustelua omaan työympäristöönsä; ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Kuten arvommekin sen kertovat: Me välitämme, Me olemme rohkeita, Me teemme yhteistyötä. Loppupeleissä ihmiset tekevät yrityksen. Me olemme Neste.

Nesteen strategia on ”nopeammin, rohkeammin ja yhdessä”. Se perustuu ymmärrykseen siitä, ettei ilmastonmuutoksen torjunnassa tai jätemuoviongelman ratkaisemisessa ole aikaa hukattavaksi. Onnistuminen edellyttää toimintaa, uusien ratkaisujen innovointia ja niiden toteuttamista nopeammin ja rohkeammin kuin koskaan ennen – yhdessä.
Innovointi on myös erottamaton osa perimäämme, ja siksi pystymme kehittämään uraauurtavia ratkaisuja liiketoimintojen vastuullisuuden lisäämiseksi. Vuonna 2021 Neste valittiin maailman neljänneksi vastuullisimmaksi yritykseksi Global 100 -listalla.

Katso lisää sivuiltamme neste.com.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot