(Poistunut julkaisusta)

Kesäharjoittelija, Laborantti
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.1.2021

#SummerWithNeste


Nesteen kesäharjoittelijahaku on käynnissä! Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä osana Refining Chemistry -tiimiä. Innovaatioon kuuluva Catalysts and Refining -osasto vastaa Nesteen uusien prosessiteknologioiden kehittämiseen sekä olemassa olevien teknologioiden parantamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Oleellisena osana tätä toimintaa on tutkimus- ja kehityshankkeiden koetoiminta sekä hankkeissa tarvittavien koelaitteiden suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

Työtehtäväsi kesän aikana

Keskeisimmät tehtäväsi kesän aikana ovat työtehtävästä riippuen

  • Katalyyttinäytteiden havainnointi ja fysikaalisten ominaisuuksien määritys tai
  • Pohjaöljy- ja bituminäytteiden analysointi
  • Tulosten raportointi

Tehtävien kautta saat kokemusta laboratoriossa toimimisesta sekä erilaisista analyysimenetelmistä ja pääset mukaan tukemaan jalostamon prosessien toimintaa ja uusien prosessien kehitystä. Teet tiivistä yhteistyötä muiden laboranttien ja tutkijoiden kanssa varmistaen näytteiden sujuvat analyysit myös kesälomien aikaan.

Tehtävän sisältöä on mahdollista muokata jonkin verran tekijänsä osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.


Menestyksen avaimet


Olet motivoitunut oppimaan uutta, ja viihdyt joukossa, jossa turvallisuus, vastuullisuus ja ammattimaisuus ovat työn kantavia voimia.

Lisäksi näemme, että paras yhdistelmä opintoja, työkokemusta ja taitoja tässä tehtävässä on

  • Kemian tai kemiantekniikan opintosuuntaus 
  • Laboratoriokokemus
  • Suomen ja englannin kielitaito
  • Täysi-ikäisyys
  • Tarkkuus ja täsmällisyys


Arvostamme myös Excel, LIMS tai vastaavaa osaamista.


Meille on tärkeää, että kesäharjoittelusi tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Tarjoamme harjoittelijoillemme kattavan perehdytyksen kesän alussa. 


Kesän aikana saat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä sekä muiden kesäharjoittelijoiden että Nesteen omien osaajien kanssa. Saat tilaisuuksia tutustua Nesteeseen yrityksenä ja meillä olevaan osaamiseen ja tuoda myös oman äänesi kuuluviin. Jos välittäminen, yhteistyö ja rohkeus ovat myös sinun arvojasi, voit hyvinkin olla seuraava harjoittelijamme. 


Tule osaksi tulevaisuuden rakentamista!


Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintokurssien sekä aiemman työkokemuksen mukaan.

 
Kesätyö ajoittuu 1.5. - 31.8.2021.

Kesätyön valintaprosessiin kuuluu alkuvaiheessa videohaastattelu, sekä henkilökohtainen haastattelu Porvoossa. Tarvittaessa, pandemiatilanteen niin vaatiessa, järjestämme myös haastattelun etäyhteyksin. 


Hae tehtävää viimeistään 7.2.2021. Liitä mukaan työhakemus ja ansioluettelo.

Hakemusten suuresta määrästä johtuen emme voi järjestää puhelinaikoja. Rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset käsitellään osoitteessa summerwithneste@neste.com

Jos sinut valitaan tehtävään, pyydämme sinua käymään Nesteen terveystarkastuksessa, joka saattaa sisältää huumausainetestauksen. Joihinkin tehtäviin liittyy myös suostumuksellasi tehty turvallisuusselvitys. Opastamme näissä tarpeen mukaan. Mikäli etätyösuositus jatkuu alkavan kesäharjoittelujakson aikana, saat lisätietoa esimieheltäsi. 


Menestyksemme alkaa sinusta.

Jokaisella yrityksellä pitää olla tarkoitus, ja meillä Nesteellä se on vahva: elinvoimaisemman maapallon luominen lapsillemme. Meitä on noin 4400 nesteläistä, jotka sitoutuvat tähän yrityksen tarkoituksen toteuttamiseen. Kaikki toimintamme on suunniteltu siten, että olemme selkeästi sitoutuneet vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Työnantajana olennainen osa menestystämme on puolestaan työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kannustamme jokaista nesteläistä omalta osaltaan luomaan myönteistä ilmapiiriä ja keskustelua omaan työympäristöönsä; ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan.

Innovointi on myös erottamaton osa perimäämme, ja siksi pystymme kehittämään uraauurtavia ratkaisuja liiketoimintojen vastuullisuuden lisäämiseksi.

Katso lisää sivuiltamme https://www.neste.com/