(Poistunut julkaisusta)

Kesäharjoittelija, Kunnossapitomestari (kone)
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Etsimme parhaillaan Naantalin jalostamolle kesätyöntekijää osaksi Omaisuudenhallinnan laitekunnossapitoa.

Työtehtäväsi kesän aikana

Kesätyön vastuualueesi käsittää seuraavat tehtäviä

  • Kone- tai mekaanisenryhmän kunnossapitomestarin työtehtävät

  • Pääpaino työtehtävissä on pyörivien- ja/tai mekaanisten laitteiden kunnossapitotyöt ja työtä suorittavien Nesteen omien asentajien sekä palvelutoimittajien asentajien ohjaaminen 

  • Oman vastuualueen töiden priorisointi

Tehtävien kautta saat kokemusta prosessiteollisuuden kunnossapitotöistä ja pääset mukaan osaksi jalostamon laitekunnossapitotiimiä. Teet tiivistä yhteistyötä operoinnin ja muiden kunnossapitohenkilöiden kanssa varmistaen jalostamon eheän toiminnan.

Tehtävän sisältöä on mahdollista muokata hieman tehtävään valittavan osaajan mukaan.

Menestyksen avaimet kesätyöhön

Halu oppia ja jakaa uusia ideoita ovat kesän menestyksen kulmakiviä. Arvostamme myös ihmisiä, joille turvallisuus ja vastuullisuus ovat osa ammattitaitoa.

Lisäksi näemme, että paras yhdistelmä opintoja, työkokemusta ja taitoja tässä tehtävässä on

  • Suuntautuminen tekniikan AMK opintoihin, mieluiten konetekniikkaan

  • Kokemusta prosessiteollisuudesta tai kunnossapitotoiminnoista

  • Reipasta ja vastuuntuntoista asennetta

Arvostamme myös

  • Hyvää tietoteknistä osaamista

  • Kokemusta toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä

  • Englannin kielen taitoa

#SummerWithNeste

Meille on tärkeää, että kesätyö tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle kattavan perehdytyksen kesän alussa.

Järjestämme kesän aikana tapahtumia yhteistyön, verkostoitumisen ja Nesteen toiminnan kokonaisvaltaisen ymmärryksen parantamiseksi. Kokonaisuudessaan työmme yhdistää vastuullisuuden, yhteistyön ja halun kehittää ja uudistaa. Työskentely turvallisesti on meille kaikille tärkeää.

Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintokurssien sekä aiemman työkokemuksen mukaan.

Kesätyö ajoittuu 2.3.-30.8.2020 väliselle ajalle. Myös myöhäisempi kesätyön aloitusaika on mahdollista.

Tule ja tee mielekästä työtä yhteisössä, jonka suunta on eteenpäin!

Kesätyön rekrytointiprosessi sisältää esivalintavaiheessa mahdollisen video- tai puhelinhaastattelukierroksen, jota seuraa mahdollinen face to face -haastattelut Naantalissa.

Hae tehtävää viimeistään 16.2.2020.  Liitä mukaan saatekirje ja ansioluettelo.

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Tehtävän vaatiessa valitusta henkilöstä voidaan tehdä tämän suostumuksella turvallisuusselvitys.