(Poistunut julkaisusta)

Kesäharjoittelija, Konetyönjohtaja
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Etsimme parhaillaan Etsimme parhaillaan konetyönjohtajia Porvoon jalostamon koneryhmään.

Työtehtäväsi kesän aikana

Kesätyön vastuualueesi käsittää seuraavat tehtäviä

 • Porvoon jalostamon konekunnossapidon työnjohto sekä vakituisten työnjohtajien sijaistaminen
 • Koneiden (pumput, kompressorit, turbiinit, vaihtimet ym.) päivittäisten huoltotöiden organisointi
 • Ennakkohuoltojen toteuttaminen sekä vianhaku
 • Esimiestehtävät
 • Tehtyjen töiden raportointi kunnossapitojärjestelmään
 • Yhteydenpito sisäisiin asiakkaisiin sekä ulkoisiin sidosryhmiin

Tehtävien kautta saat kokemusta vaativan prosessiteollisuuden konekunnossapidosta ja –tekniikasta sekä esimiestehtävistä. Pääset käytännönläheisesti tutustumaan Porvoon jalostamolla käytettäviin monimuotoisiin pyöriviin laitteisiin. Teet tiivistä yhteistyötä ryhmäsi asentajien sekä sisäisten asiakkaiden kanssa.

Tehtävän sisältöä on mahdollista muokata hieman tehtävään valittavan osaajan mukaan.

Menestyksen avaimet kesätyöhön

Halu oppia ja jakaa uusia ideoita ovat kesän menestyksen kulmakiviä. Arvostamme myös ihmisiä, joille turvallisuus ja vastuullisuus ovat osa ammattitaitoa.

Lisäksi näemme, että paras yhdistelmä opintoja, työkokemusta ja taitoja tässä tehtävässä on

 • Vähintään kaksi vuotta konetekniikan AMK tai DI -opintoja
 • Aiempaa kokemusta koneasennuksista
 • Erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Oma-aloitteista työskentelyotetta

Arvostamme myös 

 • Aikaisempaa kokemusta teollisuuden kunnossapidosta tai työnjohdollisista tehtävistä

#SummerWithNeste

Meille on tärkeää, että kesätyö tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle kattavan perehdytyksen kesän alussa. 


Järjestämme kesän aikana tapahtumia yhteistyön, verkostoitumisen ja Nesteen toiminnan kokonaisvaltaisen ymmärryksen parantamiseksi. Kokonaisuudessaan työmme yhdistää vastuullisuuden, yhteistyön ja halun kehittää ja uudistaa. Työskentely turvallisesti on meille kaikille tärkeää.

Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintokurssien sekä aiemman työkokemuksen mukaan.

 
Kesätyö ajoittuu huhti-syyskuulle, kirjaathan toivotun työskentelyjakson hakemukseesi..


Tule ja tee mielekästä työtä yhteisössä, jonka suunta on eteenpäin!

Kesätyön rekrytointiprosessi sisältää esivalintavaiheessa mahdollisen video- tai puhelinhaastattelukierroksen, jota seuraa mahdollinen face to face -haastattelut Porvoossa.


Hae tehtävää viimeistään 16.2.2020.  Liitä mukaan työhakemus ja ansioluettelo.

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka saattaa sisältää huumausainetestauksen. Tehtävän vaatiessa valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys.