Kesäharjoittelija, koeajaja tai pilot-operaattori
Neste Oyj

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2022

#SummerWithNeste


Kesäharjoittelija, koeajaja tai pilot-operaattori päivätyöhön


Nesteen kesäharjoittelijahaku on käynnissä! Tarjoamme useammalle kesäharjoittelijalle mielenkiintoisia tehtäviä Innovation -toiminnan Catalysts and Refining -osastolla Kilpilahden teknologiakeskuksessa. 

Jos olet kiinnostunut tutkimuksesta, koelaitteista ja kemian prosesseista, etkä pelkää laittaa “käsiäsi saveen”, voit olla juuri meidän etsimämme henkilö.

Työtehtäväsi kesän aikana


Kesätyösi vastuualueeseen kuuluu seuraavia tehtäviä riippuen tehtävän luonteesta

 • katalyyttisten koeajojen suorittaminen laboratorio- tai pilotmittakaavan painelaitteistoilla
 • muita tutkimustoimintaan liittyviä laboratoriokokeita
 • öljynäytteiden analysointi
 • osallistuminen tuoteseosten fraktiointeihin panos- ja jatkuvatoimisilla tislaimilla

Työtehtävien kautta saat kokemusta tutkimuksesta uusiutuvien raaka-aineiden sekä fossiilisen öljyn parissa. Teet yhteistyötä sitoutuneen ja osaavan työyhteisön kanssa varmistaen koeajojen ja laboratoriotoiminnan laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen. Tehtävässä ei ole mahdollista etätyöskentelyyn, vaikka voimassa olisi etätyösuositus.


Menestyksen avaimet


Olet motivoitunut oppimaan uutta, ja viihdyt joukossa, jossa turvallisuus, vastuullisuus ja ammattimaisuus ovat työn kantavia voimia.

Lisäksi näemme, että paras yhdistelmä opintoja, työkokemusta ja taitoja tässä tehtävässä on

 • vähintään 2 vuotta opintoja kemian tekniikan alalta (ammattikorkeakoulu tai yliopisto)
 • kokemusta laboratoriossa ja kaasujen kanssa työskentelystä sekä koelaitetoiminnasta tai tuotantoprosesseista, esimerkiksi prosessinhoitajana. 
 • oma-aloitteisuus, tarkkuus sekä kiinnostus vaihtelevaan tutkimustyöhön
 • Yhdessä tehtävistä edellytetään ajoittain joustavuutta työaikojen suhteen
 • Suomen kielen lisäksi kykenet työskentelemään myös englannin kielellä

Arvostamme myös

 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Yhdessä tehtävistä toivotaan mahdollisuutta oman auton käyttöön joustavista työajoista johtuen

Menestyksen avaimet

Meille on tärkeää, että kesäharjoittelusi tukee opintojasi ja on arvokas tulevaisuuden urasi kannalta. Tarjoamme harjoittelijoillemme kattavan perehdytyksen kesän alussa.

Kesän aikana saat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä sekä muiden kesäharjoittelijoiden että Nesteen omien osaajien kanssa. Saat tilaisuuksia tutustua Nesteeseen yrityksenä ja meillä olevaan osaamiseen ja tuoda myös oman äänesi kuuluviin. Jos välittäminen, yhteistyö ja rohkeus ovat myös sinun arvojasi, voit hyvinkin olla seuraava harjoittelijamme.

Tule osaksi tulevaisuuden rakentamista!

Kesätyön palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, työn edellyttämien taitojen ja kokemuksen, sekä tehtävään valittavan osaajan opintokurssien sekä aiemman työkokemuksen mukaan.
 
Kesätyö ajoittuu 1.5.-30.9.2022 väliselle ajalle työtehtävästä riippuen.

Kesätyön valintaprosessiin kuuluu alkuvaiheessa videohaastattelu etäyhteyksin, sekä tarvittaessa henkilökohtainen haastattelu Porvoon Kilpilahdessa.


Hae tehtävää viimeistään 6.2.2022. Liitä mukaan työhakemus, ansioluettelo ja opintosuoritusote.

Vain järjestelmän kautta vastaanotetut hakemukset ja liitteet ovat mukana kesän rekrytointiprosessissa. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai liitteitä ei ole mahdollista käsitellä.

Hakemusten suuresta määrästä johtuen emme voi vastata tiedusteluihin puhelimitse. Rekrytointiprosessiin liittyvät yleiset kysymykset käsitellään osoitteessa summerwithneste@neste.com. Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin löytyvät urasivuiltamme FAQ-osiosta.

Jos sinut valitaan tehtävään, pyydämme sinua käymään Nesteen terveystarkastuksessa, joka sisältää huumausainetestauksen. Joihinkin tehtäviin liittyy myös suostumuksellasi tehty turvallisuusselvitys. Opastamme näissä tarpeen mukaan.

Menestyksemme alkaa sinusta.


Jokaisella yrityksellä pitää olla tarkoitus, ja meillä Nesteellä se on vahva: elinvoimaisemman maapallon luominen lapsillemme. Meitä on noin 4800 nesteläistä, jotka sitoutuvat tähän yrityksen tarkoituksen toteuttamiseen. Menestyksemme perustuu ihmisiin. Työntekijämme ovat liikkeellepaneva voima, Nesteen kehittyessä globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.


Me Nesteellä kunnioitamme kaikkien ihmisten arvoa yksilöinä. Arvojemme mukaisesti meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja oikeus olla oma itsensä. Työnantajana olennainen osa menestystämme on puolestaan työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kannustamme jokaista nesteläistä omalta osaltaan luomaan myönteistä ilmapiiriä ja keskustelua omaan työympäristöönsä; ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Kuten arvommekin sen kertovat: Me välitämme, Me olemme rohkeita, Me teemme yhteistyötä. Loppupeleissä ihmiset tekevät yrityksen. Me olemme Neste.


Nesteen strategia on ”nopeammin, rohkeammin ja yhdessä”. Se perustuu ymmärrykseen siitä, ettei ilmastonmuutoksen torjunnassa tai jätemuoviongelman ratkaisemisessa ole aikaa hukattavaksi. Onnistuminen edellyttää toimintaa, uusien ratkaisujen innovointia ja niiden toteuttamista nopeammin ja rohkeammin kuin koskaan ennen – yhdessä.


Innovointi on myös erottamaton osa perimäämme, ja siksi pystymme kehittämään uraauurtavia ratkaisuja liiketoimintojen vastuullisuuden lisäämiseksi. Vuonna 2021 Neste valittiin maailman neljänneksi vastuullisimmaksi yritykseksi Global 100 -listalla. 


Katso lisää sivuiltamme neste.com.
 

 

 

 
 
 
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot