(Poistunut julkaisusta)

Keravan seurakunnan kirkkoherra
Keravan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2019

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Keravan seurakunnan kirkkoherran viran

Vaali toimitetaan välillisenä vaalina.

Erityiset kelpoisuusvaatimukset:
Kirkkoherran viran hakijan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Kirkkoherralta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän hinnoitteluryhmän K 40 mukaan. Hakuaika virkaan alkaa perjantaina 15.2.2019 ja päättyy tiistaina 19.3.2019. Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa KirkkoHR-palvelussa ja hiippakunnan kotisivuilla osoitteessa: espoonhiippakunta.evl.fi.

Hakemukseen liitetään nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksen voi liittää kohtaan liitetiedosto tai lähettää postitse osoitteeseen: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, PL 203, 02771 Espoo.

Haastattelut järjestetään tuomiokapitulissa 16.4. ja 17.4.2019.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vaito Niinisalo 040 551 8251, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tapio Tähtinen 050 502 7518, talousjohtaja Sirpa Karejoki 0400 378 099 ja notaari Pilvi Keravuori, pilvi.keravuori@evl.fi, 050 462 8616.

Seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet:
Kirkkoherra
· omaa halua ja kykyä toimia seurakunnan avarakatseisena hengellisenä johtajana
· näkee seurakunnan yhteisönä, jota rakennetaan yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa
· on taitava työyhteisön johtaja
· omaa hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot
· osaa toimia ennakoivasti talouden ja toimintaympäristön muutoksissa
· hyödyntää nykyaikaisia viestinnän eri kanavia