(Poistunut julkaisusta)

Keravan seurakunnan I kappalainen
Keravan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.12.2019

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Keravan seurakunnan I kappalaisen viran

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kappalaiselta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran vaativuusryhmäsijoitus on 603 (peruspalkka 3665,57 €). Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee jättää 10.1.2020 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-järjestelmän kautta. Haastattelut järjestetään 20., 21. ja 22.1.2020.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kirkkoherra Markus Tirranen, markus.tirranen@evl.fi ja notaari Pilvi Keravuori, pilvi.keravuori@evl.fi

-Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista-
Pappien ja kanttorien työn johtaminen. Hyvä yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä järjestely- ja organisointikyky sekä valmius toimia yllättävissä tilanteissa ja paineen alla. Arvostamme ennakkoluulotonta, kokeilevaa ja kehittävää työotetta sekä monipuolista osaamista.