Kenttämestariharjoittelijoita Metsäpirtin kompostointikentälle

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY