(Poistunut julkaisusta)

Keminmaan seurakunnan kappalaisen virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2020

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Keminmaan seurakunnan kappalaisen viran.

Kappalaisen viran tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnitteluja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu kasvatustyö
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
Kappalaisen viran erityisenä painopisteenä on kasvatuksen alueen toiminta: lapsi- ja nuorisotyö sekä rippikoulu tai työnjaossa erikseen sovittu muu työala.

Viran hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttämistä.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake, enintään 6 kk vanha) esittämistä. Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 27.3.2020 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antavat vt. kirkkoherra Ari Rautakoski, p. 0400 691610 sekä pappisasessori Mirva Ahola, p. 0400 714 503, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.