(Poistunut julkaisusta)

Kemin seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuus
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.10.2020

Kemin seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle 7.1. – 31.12.2021.

Kemin seurakunta on n. 15 000 jäsenen kaupunkiseurakunta Meri-Lapin sydämessä. Työntekijöitä seurakunnassa on 45, joista pappeja seitsemän. Meillä saat osana työstäsi kehittää työalarajat ylittävää seurakunnan toimintaa kannustavassa työyhteisössä: me palvelemme sekä Jumalaa että kemiläisiä hyviä perinteitä varjellen ja aktiivisesti uutta luoden.

Nyt haettavan seurakuntapastorin tehtävän pääasialliseen sisältöön kuuluvat:
- rippikoulutyöstä vastaavan ja kasvatuksen teologin (ei esimiesvastuuta) tehtävät
- seurakunnan jumalanpalvelusten toteuttaminen
- kirkolliset toimitukset
- rippikoulutyö
- hartaudet ja sielunhoito
- muut esimiehen määräämät tehtävät

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Sijaisuus edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Sijaisuuteen määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Vihittyjen pappien lisäksi myös pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit otetaan huomioon. Mikäli tehtävään valitaan teologian maisteri, on hänen mahdollista työskennellä seurakunnassamme teologina 7.1.2021 alkaen 14.2.2021 olevaan pappisvihkimykseen saakka.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 31.10.2020 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Tehtävään ilmoitautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun.
Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

HUOM! Papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen, teologian maisterit voivat liittää samaan kohtaan vapaamuotoisen ansioluettelon.

Lisätiedot: kirkkoherra Tuomas Tölli, p. 040 353 1038 sekä hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi