Keltinmäen aluekappalainen
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2020

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Jyväskylän seurakunnan Keltinmäen aluekappalaisen viran 10.2.–5.3.2020.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Keltinmäen aluekappalaiselta edellytetään:
• kykyä alueseurakunnan hengelliseen johtamiseen
• kykyä johtaa jumalanpalveluselämän ja muun seurakuntaelämän kehittämistä alueseurakunnassa ottaen huomioon alueseurakunnan asukasrakenteen ja monikulttuurisuuden
• kykyä rakentaa alueseurakunnan toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa
• kykyä luoda työyhteisöön innostusta ja hyvää työalarajat ylittävää yhteistyötä
• hyviä johtamis- ja esimiestaitoja sekä riittävää johtamiskoulutusta
• hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
• valmiuksia seurakunnan hallintoa, taloutta ja kiinteistöjä koskevaan asioiden hoitamiseen
• valmiuksia alueneuvostotyöskentelyyn
• valmiuksia ottaa vastuuta alueseurakunnan ohella myös koko Jyväskylän seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kappalaisen virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran virkapaikka on Keltinmäen kirkko. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen: järjestelmän mukainen peruspalkka 3.665,57 €/kk, vaativuuslisä 409,35 €/kk.

Hakemukset tulee toimittaa 5.3.2020 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Arto Viitala.

* * *

Keltinmäen alueseurakunnan alueella on noin 14000 seurakunnan jäsentä ja noin 21000 asukasta. Alueseurakunta on maantieteellisesti laaja ja hajanainen sisältäen useita erityyppisiä asuinalueita. Väestörakenne on monipuolinen ja monikulttuurinen. Alueella asuu paljon opiskelijoita sekä Keltinmäen-Myllyjärven alueella että Kortepohjassa, erityisesti Kortepohjassa on myös paljon senioriasuntoja. Kasvavaa maaseutuasutusta on sekä Vesangan että Kuohun alueella.

Alueseurakunnan pääkirkko sijaitsee Keltinmäessä, toinen toimipiste on Kortepohjan seurakuntakeskus. Jumalanpalveluksia on muutamin poikkeuksin pääsääntöisesti molemmissa toimipisteissä.

Alueseurakunnassa on n. 20 hengen työyhteisö. Alueseurakunnan toiminta on toisaalta hyvin itsenäistä, mutta toisaalta alueseurakunta liittyy myös osaksi Jyväskylän seurakunnan kokonaisuutta. Keltinmäen alueseurakunta, Säynätsalon alueseurakunta ja Korpilahden alueseurakunta muodostavat ns. yhteistoiminta-alueen.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot