(Poistunut julkaisusta)

Kehitysvammaistyön pastorin virka
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta ja Etelä ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirit

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyössä julistetaan auki kehitysvammaistyön pastorin virka. Viiden rovastikunnan alueella, seurakuntien yhteisessä kehitysvammaistyössä on kaksi kehitysvammaistyön pastorin virkaa. Tarkempi työnjako näiden kahden kesken sovitaan myöhemmin. Kehitysvammaistyön pastorilta edellytetään auton käyttöä. Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola ovat alueen suurimmat seurakunnat.

Viran keskeisiin tehtäviin kuuluvat kehitysvammaisten rippikoulujen suunnittelu ja toteuttaminen paikallisseurakuntien kanssa, selkomessujen toteutus sekä kehitysvammaisten ja heidän läheistensä parissa tehtävä sielunhoitotyö. Valitulta edellytetään itsenäistä ja joustavaa työotetta, yhteistyökykyä sekä aikaisempaa kokemusta erityisryhmistä. Työtä johtaa erityishuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunta, joka toimii hallinnollisesti Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan alaisuudessa.

Hakijan tulee olla Suomen ev.-lut. kirkon pappi. Hakijalla tulee olla tai hänen tulee sitoutua suorittamaan Kirkon sairaalasielunhoidon ja kehitysvammaistyön erityiskoulutus. Virkaan valittavalta edellytetään KL 6:33 § mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 § mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Pappien tulee liittää sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi tuomiokapitulista saatava nimikirjanote. Hakijat voivat liittää myös vapaamuotoisen CV:n. Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoito alkaa 1.6.2020.

Lisätietoja http://www.eskoo.fi > palvelut > hengellinen työ; s-posti: matti.salomaki@evl.fi.
Katso myös youtube: Tuire Wuorijärvi.

Hakemukset tulee toimittaa 13.9.2019 klo 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta. Osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustesteihin ja haastatteluun, jotka toteutetaan 24.9.2019 Tuki- ja osaamiskeskuksessa, Eskoontie 52, Seinäjoki.