(Poistunut julkaisusta)

Kehitysvammaistyön pastorin viransijaisuus
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, seurakuntatyön erityispalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.3.2019

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana kehitysvammaistyön pastorin viransijaisuus ajalle 1.4. - 31.12.2019, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Kyseisen kehitysvammaistyön pastorin keskeisenä tehtävänä on sopimus kehitysvammaistyön yhteisestä hoitamisesta Oulun seurakuntayhtymän sekä Muhoksen, Kempeleen, Tyrnävän ja Limingan seurakuntien kanssa.
Tehtävään kuuluu myös sairaalasielunhoitajan päivystystehtävät.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Sielunhoitotyö oululaisten ja sopimusseurakuntien kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja työntekijöiden sielunhoito.
Tehtävässä korostuu sitoutumien kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset
- Erilaiset ryhmät
- Kehitysvammaisten rippikoulu
- Yhteistyö erityiskoulujen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Kyky toimia toisen organisaation sisällä.
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Laaja-alainen työkenttä edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusehdot
Teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys.

Eduksi katsotaan
Sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutus.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti.  Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Huomioitavaa
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viransijaisen valinnasta tekee päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, seurakuntatyön erityispalvelujen johtaja.