(Poistunut julkaisusta)

Kehitysvammaistyön pastorin 50 % viransijaisuus
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta ja Etelä ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirit

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.9.2018

Etelä ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisessä työssä julistetaan auki kehitysvammaistyön pastorin 50 % viransijaisuus ajalle 23.1.-2.12.2019. Viiden rovastikunnan alueella, seurakuntien yhteisessä kehitysvammaistyössä on kaksi kehitysvammaistyön pastorin virkaa, joista toista tekee kaksi 50 % viranhaltijaa. Tarkempi työnjako näiden kahden kesken sovitaan myöhemmin. Kehitysvammaistyön pastorilta edellytetään auton käyttöä. Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola ovat alueen suurimmat seurakunnat.

Viran keskeisiin tehtäviin kuuluvat kehitysvammaisten rippikoulujen suunnittelu ja toteuttaminen paikallisseurakuntien kanssa, selkomessujen toteutus sekä kehitysvammaisten ja heidän läheistensä parissa tehtävä sielunhoitotyö. Valinnassa painotetaan henkilön soveltuvuutta työhön. Itsenäinen ja joustavaa työote, yhteistyökyky sekä aikaisempi kokemus kirkon kehitysvammaistyöstä katsotaan eduksi. Työtä johtaa erityishuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunta.

Hakijan tulee olla Suomen ev.-lut. kirkon pappi tai teologian maisteri, jonka on mahdollista saada pappisvihkimys. Virkaan valittavalta edellytetään KL 6:33 § mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 § mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Pappien tulee liittää sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi tuomiokapitulista saatava nimikirjanote. Hakijat, varsinkin muut kuin papit, voivat liittää myös vapaamuotoisen CV:n. Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun.

Lisätietoja www.eskoo.fi > palvelut > hengellinen työ; s-posti: tuire.wuorijarvi@evl.fi tai matti.salomaki@evl.fi

Hakemukset tulee toimittaa 25.9.2018 klo 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.