(Poistunut julkaisusta)

Kehityspäällikkö
Fingrid

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.12.2020

Fingridin voimajärjestelmän käyttö- ja markkinatoiminto tekevät tiiviisti yhteistyötä. Voimajärjestelmän käytön päätehtävä on vastata kantaverkon käytöstä, 24/7 valvomotoiminnasta sekä sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpidosta. Markkinatoiminnon tehtävänä on mahdollistaa markkinaehtoinen siirtyminen puhtaaseen sähköjärjestelmään ylläpitämällä ja aktiivisesti kehittämällä sähkömarkkinoita. Lisäksi toiminto vastaa kantaverkon energiaperusteisen mittaustiedon käsittelystä, kantaverkon häviösähkön hankinnasta, alkuperätakuu- ja tehoreservipalveluista, sekä tasepalvelusta.

Sekä markkina- että käyttötoiminnoissa on käynnissä merkittäviä dataintensiivisiä muutoshankkeita, joista useissa on kansainvälinen ulottuvuus. Mahdollistamme mm. lähivuosina tunnista 15 minuutin aikajaksoon siirtymisen sähkömarkkinoilla, uusimme energiaselvitysjärjestelmämme, kehitämme sähköjärjestelmän valvomon tilannekuvaa sekä otamme käyttöön pohjoismaisen käytönsuunnitteluyhtiön.

Haemme Fingridin Helsingin pääkonttoriin Markkinat- ja Voimajärjestelmän käyttö -toimintoihin yhteistä

kehityspäällikköä

Vastuullasi ovat yhtiön strategiaprosessin, prosessinkehityksen, toiminnansuunnittelun, riskienhallinnan, budjetoinnin ja kustannusseurannan tuki sekä läpivienti Markkinat- ja Voimajärjestelmän käyttö -toiminnoissa. Olet avainasemassa toimintovastuualueesi strategian ja toimintaympäristön muutosten sekä rullaavan toimintasuunnitelman määrittämisessä, seurannassa ja mittaamisessa. Vastuullasi on paitsi valittujen kehityshankkeiden tuloksellinen läpivienti, myös toiminnon projektiportfolionhallinta (yhtiön projektinhallintamallin ja -työkalun hyödyntäminen, hankepäälliköiden tuki, riippuvuuksien tunnistaminen). Osallistut yhtiön strategisen kehitystiekartan koostamiseen. Tuet vastuutoiminnoissasi pienkehitys- ja innovaatiotoimintaa, kehität työyhteisöä sekä varmistat selkeän viestinnän yhtiön eri toimintojen välillä ja asiakkaille. Esimiehesi on konsernin Markkinatoiminnon johtaja. Olet eri toimintojen pelinrakentajista, kehityspäälliköistä, koostuvan liiketoiminnan kehitysryhmän jäsen ja raportoit matriisissa liiketoiminnan kehityspäällikölle.

Sinulla on monipuolista kokemusta erilaisten yhtiöiden toiminnasta ja prosessien kehittämisestä, ja olet työssäsi saanut aikaan näkyviä tuloksia. Sinulla on hyvä ymmärrys moderneista kehittämisen työkaluista sekä digitalisaation mahdollisuuksista ja haasteista. Omaat hyvät johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Ymmärrät talouden ja numeroiden päälle; varmistat operatiivisen toiminnan ja kehityksen tuloksellisuuden hyvällä taloussuunnittelulla ja -seurannalla ja business caseilla yhteistyössä esimiesten ja talouden controllereiden kanssa.  Koulutustaustaltasi olet DI (esimerkiksi tuotantotalous), KTM tai vastaava.

Verkostoidut sekä matriisiorganisaatiomme sisällä että ulospäin ja rakennat kontakteja pitkäjänteisesti. Laitat itsesi likoon ja rohkaiset organisaatiota kyseenalaistamaan nykyiset toimintatavat ja käytännöt, ja tuomaan esiin uusia ideoita toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi. Olet liiketoiminnan, talouden ja ICT:n kumppani varmistaen sekä markkina- ja käyttötoiminnon kehittämisen että samalla konsernin kannalta optimaalisten ratkaisujen toteutumisen.

Fingridissä saat laajan ja vaihtelevan vastuualueen, osaavan tiimin tueksesi sekä tarvitsemasi kehitysresurssit. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja pitkäjänteiseen kehittämiseen, siksi ihmiset viihtyvät meillä.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan 22.12.2020 mennessä. Liitäthän mukaan vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä antavat varatoimitusjohtaja, Markkinat Asta Sihvonen-Punkka (p. 050 5739 053) ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Mikko Järvenpää (p. 040 5670 513). Tehtävään valituksi tulleesta henkilöstä tehdään turvallisuusselvityslain mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Tunnetko jo meidät?

Fingrid on vastuullinen ja kansainvälisesti arvostettu yhtiö, joka tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä vastaamalla Suomen kantaverkosta, sähkönsiirron selkärangasta. Kantaverkon kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Fingridiläiset voivat päivittäin nähdä työnsä vaikutuksen jokaisen suomalaisen arkeen; Suomi toimii sähköllä ja olemme keskeisesti vaikuttamassa energia-alan murroksessa.

Fingridin työntekijänä olet osa vastuullista joukkuetta, jota yhdistää monipuolinen asiantuntemus, aktiivinen tiedon jakaminen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan työssäoppimiseen esimiehen ja kollegojen tuella. Ennakkoluulottomuus, rohkeus ja avoimuus ovat valttejamme, kun viemme yhdessä Suomea kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Tervetuloa yhteen Suomen parhaista työpaikoista, tekemään työtä, jolla on merkitystä!