(Poistunut julkaisusta)

Kehityspäällikkö
Metsä Fibre

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2020

***Below in English***

Sellutuotteitamme käytetään raaka-aineena erilaisten kuitupohjaisten paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa, erikoistuotteissa ja kuitukomposiiteissa. Syvällisen kuituosaamisemme ja asiakastarpeiden tunnistamisen myötä voimme yhä paremmin palvella asiakkaitamme. Ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja liiketoimintaympäristön muutosten tunnistaminen on meille tärkeää. Kuitupohjaisilla tuotteilla voimme tulevaisuudessa korvata fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia materiaaleja, ja olemmekin aktiivisesti mukana kokonaan uusien kuitupohjaisten tuotteiden kehittämisessä.

Haemme nyt

KEHITYSPÄÄLLIKKÖÄ

Metsä Fibren Liiketoiminnan kehitys -osaamiskeskukseen.

Kehityspäällikkönä osallistut Metsä Fibren kuituosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Työssäsi kehität tulevaisuuden uusia kuitupohjaisia biotuotteita ja olet myös mukana parantamassa sellutuotteita asiakassovelluksissa. Toimit tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme, ulkoisen tutkimusverkoston ja alan teknologiaosaajien sekä muiden arvoketjuun kuuluvien toimijoiden kanssa. Työtä tehdään kehitysprojekteissa osana ammattitaitoista ja kannustavaa liiketoiminnan kehittämisen tiimiä läheisessä yhteistyössä Metsä Fibren muiden ammattilaisten kanssa.

Tehtävä sijaitsee ensisijaisesti Metsä Fibren sellutehdaspaikkakunnalla tai pääkonttorillamme Espoossa.

Millaista osaamista etsimme?

Sinulla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vahvaa osaamista sellukuidun rakenteesta ja ominaisuuksista sekä kuitujen kemiallisesta ja mekaanisesta muokkauksesta ja prosessoinnista. Kokemus sellunvalmistuksesta ja asiakassovelluksista on eduksi. Lisäksi toivomme sinulta kokemusta tutkimusprojektityöskentelystä ja projektijohtamisesta. Sinulla on kiinnostusta kuitupohjaisten materiaalien kehittämiseen ja halua sitoutua toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Henkilönä olet yhteistyö- ja ongelmanratkaisukykyinen sekä omatoiminen.

Miksi Metsä?

Pohjoisesta puusta tehdään tulevaisuuden innovaatioita. Metsä Fibren kasvu perustuu kestävään kehitykseen ja rohkeuteen uudistua. Tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet oman osaamisen ja työympäristön kehittämiseen. Oletko valmis uusiin haasteisiin? 

Haluatko kuulla lisää? Soita!

Lisätietoja saat soittamalla tulevalle esimiehellesi tutkimusjohtaja Anna Suurnäkille, puh. 040 525 7432. Tavoitat hänet parhaiten perjantaina 13.11. klo 15.30-16.30, maanantaina 16.11. klo 15.30-16.30 ja keskiviikkona 18.11. klo 8.00-9.00.

Miten prosessi etenee?

Hae paikkaa linkin kautta. Tee se mahdollisimman pian, sillä aloitamme hakemusten käsittelyn jo hakuaikana. Liitä mukaan ansioluettelosi ja palkkatoiveesi. Haku on auki 22.11.2020 saakka. Menestystä hakuun!

 

***************

Our pulp products are used as raw material in the manufacture of various fibre-based paper and board products, speciality products and fibre composites. With our in-depth fibre expertise and identification of customer needs, we can serve our customers increasingly well. Understanding our customers’ business operations and changes in their operating environments is important to us. We are actively involved in the development of entirely new fibre-based products that  will in the future offer alternatives for fossil-based solutions for our customers.

We are now looking for a

DEVELOPMENT MANAGER

for Metsä Fibre’s Business Development Competence Center.

As Development Manager, you will be part of the continuous development of Metsä Fibre’s fibre expertise. You will be involved in developing the new fibre-based bioproducts of the future and in improving current pulp products in customer applications. You will work closely with our customers, external research network and technology experts in the field, as well as other actors in the value chain. The work is carried out in development projects as part of a professional and supportive business development team in close cooperation with Metsä Fibre’s other professionals.

You will primarily be working in Metsä Fibre’s pulp mill locality or at our headquarters in Espoo.

What kind of expertise are we looking for?

You have a doctoral degree or master’s degree suitable for the position. You have deep expertise in the structure and properties of chemical pulp fibres, as well as in the chemical and mechanical modification and processing of fibres. Experience in pulp production and customer applications is an advantage. We would also expect you to have solid experience in research project work and project management. You are  highly interested and capable in developing fibre-based materials and  are committed to continuously improving business operations. As a person, you are focused on collaboration and problem-solving, and are self-directed and innovative.

Why Metsä?

Northern wood is the material for future innovations. Metsä Fibre's growth is based on sustainable development and courage to renew itself. We offer versatile opportunities for developing your own expertise and the work environment. Are you ready for new challenges?  

Want to hear more? Call us!

For more information call VP, Research Anna Suurnäkki (Tel. +358 40 525 7432) who will be your supervisor in the position. You can best reach her on Friday 13 November from 3:30 pm to 4:30 pm, on Monday 16 November from 3:30 pm to 4:30 pm, or on Wednesday 18 November from 8 am to 9 am.

How will the application process proceed?

Submit your application using the link "Apply". Do it as soon as possible, as we will start processing the applications already during the application period. Include your CV (and also tell us your salary request). The application period is open until 22 November 2020. We wish you the best of luck!