(Poistunut julkaisusta)

Kehityspäällikkö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.7.2020

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

HAEMME VALTORIIN KEHITYSPÄÄLLIKKÖÄ

Kehityspäällikkönä ohjaat vastuualueellesi kuuluvan kehitystoiminnan suunnittelua ja toteuttamisesta toimialariippumattomien (TORI) palveluiden kuin turvallisuusverkon (TUVE) palveluiden osalta. Työsi painottuu kuitenkin enemmän TUVE-palveluiden puolelle.

Kehityspäällikkönä vastaat
• palvelukehityksen ohjaamisesta TUVE-palveluissa ja palvelukehitysprosessin kehittämisestä
• tietoturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden noudattamisesta palveluiden kehittämiseen liittyen
• palvelukehityksen tilannekuvan, tavoitetilan ja palvelukehityskohteiden yhteensovittamisesta asiakkaiden tarpeisiin, huomioiden Valtorin yhteisen palveluvalikoiman ja palvelualuestrategiat.

Tehtäviisi kuuluu myös
• osallistua tai ohjata erikseen määriteltyjä kehitysohjelmia
• osallistua TUVE-palveluluettelon ja kehittämisen linjausten hallinnointiin
• osallistua vastuullesi määritellyn palvelualueen tai alueiden kehittämiseen
• toimia TUVE palvelukehityksen edustajana asiakastilaisuuksissa ja -työryhmissä
• laatia laajoja ja vaativia toiminnallisia selvityksiä sekä osallistua palvelukehitykseen, jossa olemassa olevia palveluita mukautetaan asiakkaiden tarpeisiin, parannetaan asiakaskokemusta, tuotetaan uusia palveluita tai palveluiden osia.

Hakijalta odotamme
Tehtävässä edellytetään erittäin hyvää yleistä tietämystä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista sekä näkemystä palveluiden kehittämisestä sekä palveluvalikoiman muodostamisesta. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia suullisia ja kirjallisia taitoja ml. neuvottelu- ja esiintymistaidot. Tehtävässä on olennaista kokonaiskuvan luominen kehityssuunnitelmista ja asiakasvaatimuksista sekä resurssoiminen asiakkaan tarpeiden että Valtorin toimituskyvyn kannalta optimaalisesti huomioiden teknologian ja toimintaympäristön vaatimukset.

Kehityspäälliköllä on oltava kyky hahmottaa Valtorin molemmat liiketoiminta-alueet ja niiden palvelut. Lisäksi on huomioitava asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet sekä lainsäädännön ja muun ohjauksen rajapinnat kehittämiseen. Tehtävässä tulee hallita kehittämisen yleiskuva ja pystyä viestimään siitä selkeästi sidosryhmille. Lisäksi tehtävässä tulee olla vahva kehittämisote työtapoihin ja menetelmiin, jotta ne tukevat tiedon hyvää hallintaa, tietoturvan huomioimista ja asiakastyytyväisyyden kehittymistä.

Ensisijaisesti haemme tiimiin sopivaa, itseohjautuvaa tekijää, jolla on hyvä asenne ja halu oppia.

Edut
• Lounasetu sekä liikunta- ja kulttuurituki
• Etätyö

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka on ensisijaisesti Helsinki, mutta voidaan huomioida myös työnhakijan toive. Tehtävän toivottu aloitus on syyskuu tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 31.7.2020 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-473-2020).

 

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Tiina Willman
Yksikönpäällikkö
Puhelin: 0295 505 847