(Poistunut julkaisusta)

Kehityspäällikkö
Istekki Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2020

Oletko asiakaspalveluhenkinen sovelluskehityksen ammattilainen, joka etsii haastavaa ja mielenkiintoista työtehtävää?

Haemme Toimialariippumattomat palvelut -liiketoimintayksikköön sovelluskehityksen kehityspäällikköä.

Keskeisenä tehtävänäsi on selvittää asiakkaidemme sovelluskehitykseen liittyvät tarpeet, toimia myyntiprosessissa teknisenä asiantuntijana sekä suunnitella karkealla tasolla tekniset ratkaisut yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Sovelluskehityksen lisäksi toimit prosessien automatisointeihin ja tietojärjestelmien välisiin integraatioihin liittyvien ratkaisujen myynnissä ja kehittämisessä. Kehität myös ohjelmistotuotantoprosessia ja toimintatapoja vastaamaan nykyaikaisen sovelluskehityksen käytänteitä. Haluat jatkuvasti kehittää itseäsi ja pysyä tietoisena uusien teknologioiden mahdollisuuksista asiakkaidemme hyödyksi.

Työnkuvasi koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

 • Vaatimusmäärittelyjen tekeminen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • Teknisen sisällön tuottaminen tarjouksiin ja sopimuksiin
 • Kehitysideoiden kerääminen ja myynnin edistäminen
 • Sovellusarkkitehtuurilinjauksien suunnittelu ja dokumentointi
 • Asiakkaan toiminnallisten prosessinen kuvaaminen ja prosessien automatisointien suunnittelu
 • Teknisen dokumentoinnin ohjeistaminen ja dokumentoinnin laadun valvonta
 • Yhteiskäyttöisten ratkaisujen monistettavuudesta huolehtiminen
 • Ohjelmistotuotantoprosessien ja toimintatapojen kehittäminen

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Käytännön kokemusta tietojärjestelmien toteuttamisesta ja suunnittelusta
 • Kyvykkyyttä suunnitella toiminnalliset tarpeet teknisiksi toteutuksiksi
 • Hyvää keskustelutaitoa suullisesti ja kirjallisesti
 • IT-arkkitehtuurin ymmärrystä


Tarjoamme mielenkiintoisen näköalapaikan nopeasti kasvavassa ja kehittyvässä organisaatiossa hyvien henkilöstöetujen lisäksi.