(Poistunut julkaisusta)

Kehityspäällikkö
Orion Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2018

Tehtävän kuvaus
 
Tehtävässä vastaat Orion Pharman kotimaan myynnissä ja markkinoinnissa erikseen määritellyistä, liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä kehityshankkeista ja projekteista.

Lisäksi tehtävänäsi on kehittää itsehoitovalmisteiden (lääkkeet ja ei-lääkkeet) tuoteportfolioita ja huolehtia erilaisista portfolion elinkaarenhallintaan liittyvistä kehityshankkeista yhdessä itsehoidon markkinointitiimin sekä sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Analysoit markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja teet tuotteistoon, toimintatapaan ja asiakaspalveluun liittyviä parannusehdotuksia kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Toimit tiiviissä yhteistyössä markkinointi- ja myyntijohdon kanssa.

Keskeisiä vastuualueitasi ja tehtäviäsi ovat:

 • Erikseen määriteltyjen kehitysprojektien vetovastuu
 • Itsehoitovalmisteiden portfolion kehittäminen ja elinkaaren hallinta markkinointitiimin ja itsehoidon liiketoiminnan kanssa
 • Osallistut eri työryhmien toimintaan sekä sisäisten että ulkoisten sidosyhmien kanssa
 • Toimit uusien itsehoitotuotteiden ideointi-, evaluointi-, myyntiennustus-, hankinta- ja lanseerausprosesseissa
 • Analysoit markkinoilla tapahtuvia muutoksia
 • Tuet toimillasi asiakaslähtöistä markkinointistrategiaa
 • Hallitset perinteisen ja digitaalisen markkinointiviestinnän

Yksikön kuvaus
 
Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Suomessa Orion on markkinajohtaja lääkkeiden sekä apteekissa myytävien itsehoitovalmisteiden myynnissä. Suomen myynti- ja markkinointiorganisaatio edistää ihmislääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden myyntiä pääkohderyhminään apteekit, kuluttajat, hoitajat ja lääkärit.

Tarjoamme
 
Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtävän mukavasssa, energisessä ja dynaamisessa organisaatiossa. Markkinoinnin itsehoidon tiimi koostuu huippuasiantuntijoista ja toimintamme tunnistettuja erityisvahvuuksia ovat nopea toimintakyky saaden asioita toteutettua sekä intohimo omaa työtä kohtaan. Arvostamme toistemme erilaisuutta ja haluamme jatkuvasti oppia uutta.

Sinulla on mahdollisuus kehittää Orionin kotimaan tuotevalikoimaa ja antaa oma panostuksesi toimintamme kehittämiseen erilaisten kehitysprojektien kautta ja mahdollisuus osallistua myös markkinointiviestinnän kehittämiseen osana itsehoidon tiimiä ja yhdessä markkinointijohdon kanssa.

Yhdessä onnistumme!

Edellytykset
 
Sinulla on:

 • lääketoimialan tuntemusta
 • Näyttöä menestyksekkäästä projektityöskentelystä
 • Näyttöä ja kokemusta itsehoitolääkkeiden markkinoinnista sekä ravintolisävalmisteiden ja lääkinnällisten laitteiden markkinoinnista
 • Vankka kokemus kuluttajamarkkinoinnista ja näyttöä monikanavamarkkinoinnin hyödyntämisestä asiakaspolun rakentamisessa
 • kaupallinen/ farmaseuttinen/ luonnontieteellinen ylempi korkeakoulututkinto
 • sujuva englannin kielen taito
 • myynnin kokemus katsotaan eduksi

Tehtävässä on eduksi:

 • Aktiivinen vastuunotto
 • Systemaattinen työskentelyote sekä kyky organisoida ja priorisoida asioita kokonaistavoite huomioiden
 • Analyyttisyys ymmärtää syy-seuraus -suhteita
 • Uteliaisuus ja halu löytää ratkaisuja muuttuviin tilanteisiin
 • Innovatiivisuus
 • Halu saada asioita aikaan yhdessä
 • Erinomaiset viestintä- ja esiintymistaidot
 • Rohkeus tehdä päätöksiä omaan vastuualueesi liittyen

Sinulla on vahva halu kehittää toimintaa ja tuotteistoa yhdessä tuotepäälliköiden kanssa ja viet ideoita toteutukseen saakka. Sinulla on näyttöä tuloksellisista projektijohdosta ja kehitysprojekteista.

Arvostamme

Meille on tärkeää vaalia keskinäistä arvostusta ja kunnioitusta toistemme työtä ja näkemyksiä kohtaan. Muiden kuuntelu ja erilaisten näkökulmien huomioiminen ovat meillä arvokkaita ominaisuuksia saavuttaa tuloksia yhdessä. Työtä teemme tinkimättömällä asenteella. Lisäksi arvostamme uusia näkökulmia toimintatapojen kehittämiseksi.

Kiinnostuitko tehtävästä? Hae tehtävää 22.6. mennessä.