Kehityspäällikkö, valikoiman suunnittelu - SOK IT ja Digikehitys

SOK, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta