(Poistunut julkaisusta)

Kehittämispäällikkö, ICT-arkkitehtuuri
Työterveyslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.4.2020
Työterveyslaitoksen tietohallinto perustuu moderneihin ratkaisuihin, osaaviin kumppaneihin sekä ketteriin ja asiakaslähtöisiin toimintatapoihin. Digi ja data -tiimi vastaa tietotekniikkainfrastruktuurin tarjoamisesta työntekijöille ja sidosryhmille, tiedonhallinnan ja järjestelmien kehittämisestä sekä uusien ohjelmistopohjaisten palveluiden toteuttamisesta asiakkaiden käyttöön.

Haemme tiimiimme vahvistusta arkkitehtuurin kehittämisestä vastaavasta kehittämispäälliköstä.

Kehittämispäällikön roolissa
• osallistut Työterveyslaitoksen kokonaisarkkitehtuurin määrittelyyn ja ylläpitoon, hyödynnät arkkitehtuuria toiminnan kehittämisen ja johtamisen työkaluna prosessien, tiedonhallinnan, tietojärjestelmien ja tietoturvan leikkauspisteessä
• kehität tietoarkkitehtuuria ja tuet tiedonhallintamallin kehittämistä sekä jalkauttamista
• osallistut liiketoiminnan tarpeiden tunnistamiseen ja toiminnan prosessien uudistamiseen, sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmien määrittelyyn ja kehittämiseen
• tuet palvelupäälliköitä, järjestelmäryhmiä ja toimintojen omistajia arkkitehtuurin, prosessien, tietovirtojen ja integraatioiden sekä tietoturvan kehittämisessä ja hallinnassa
• osallistut kehittämisprojekteihin arkkitehtuurin ja prosessien kehityksen asiantuntijana ja vedät projekteja kehitysryhmien ja järjestelmätoimittajien kanssa
• arvioit tietoturvan nykytilaa ja tunnistat kehittämistarpeita, kehität liiketoiminnan ja tutkimustoiminnan tietoturvaa johdon, prosessien omistajien sekä toiminnan tiimien kanssa
• kehität arkkitehtuurin ja järjestelmien hallinnan toimintatapoja sekä huolehdit arkkitehtuurin ja ratkaisujen dokumentoinnista

Tehtävän hoito edellyttää vahvaa arkkitehtuuri- ja tiedonhallintaosaamista sekä kokemustaustaa liiketoiminnan käytännön kehittämistyöstä. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmien tuntemus sekä vahva arkkitehtuurillinen ote on välttämätöntä. 

Katsomme eduksi 
• Kokemuksen Archimate-kuvauskielestä sekä käsitemallinnuksesta
• Tietojärjestelmäosaamisen
• Kokemuksen yhteistyöstä järjestelmä- tai ICT-infrastruktuuritoimittajien kanssa
• Vahvan projektiosaamisen 

Kehittämispäällikkönä
• olet oma-aloitteinen, innokas uudistamaan ja tarttumaan vaikeiltakin tuntuviin haasteisiin
• sinulla on sujuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot; viihdyt vuorovaikutustilanteissa sekä organisaation sisällä, että asiakas- ja yhteistyöverkostoissa
• olet palveluorientoitunut. Ymmärrät käyttäjien tarpeita ja toimit sujuvasti tekniikan edustajana myös ei-teknisten ihmisten kanssa
• ilmaiset itseäsi sujuvasti ja hallitset hyvin sekä suomen että englannin kielen, niin kirjallisesti kuin suullisesti

Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja monipuolisen työn sekä keskeisen roolin osana mukavaa tiimiä. Toimit osaavassa ja moniammatillisessa ympäristössä. Rooli antaa sinulle näköalapaikan teknologian hyödyntämiseen ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi. Työterveyslaitoksella työskennellessäsi teet merkityksellistä työtä osana työelämää kehittävää organisaatiota. Voit osaltasi auttaa tekemään suomalaisen työelämän entistä paremmaksi. 

Työsuhde on vakituinen ja alkaa mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen mukaan. Meillä on käytössä laajat työaikajoustot ja etätyömahdollisuus. Runsaat henkilöstöetumme tukevat työhyvinvointia; mm. lounasetu, liikunta- ja kulttuurietu sekä mahdollisuus käyttää työajasta tunti viikossa liikuntaan. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtaja Mikko Mäkipää (mikko.makipaa@ttl.fi, p. 043 825 6348). 

Kiinnostuitko? Täytä hakemus ansioluetteloliitteineen viimeistään 25.5.2020 osoitteessa www.ttl.fi/rekry. Toimithan nopeasti, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuajalla.