(Poistunut julkaisusta)

Kehittämisorientoitunut projektipäällikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2021

Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Turbiinintie 14, 01530 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 05.03.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2021


Tule mukaan kehittämään Suomen luotetuimman viranomaisen toimintaa!  

Haemme joukkoomme vuorovaikutustaitoista ja kehittämisorientoitunutta projektipäällikköä koordinoimaan toiminnanohjaukseen ja laadunhallintaan liittyvää projektia ja kehittämistyötä. 

Tässä tehtävässä pääset suunnittelemaan Uudenmaan pelastuslaitosten toimintaa ja työsi tulokset heijastuvat koko Suomeen. Tehtävänäsi on kehittää laadunhallinnan ja omavalvonnan prosesseja, jotka tukevat organisaation sisäisten tietovirtojen hallintaa ja mahdollistavat vaikuttavan, turvallisen ja alati kehittyvän toiminnan. Pääset osallistumaan käynnissä olevaan pelastustoimen kehittämiseen näköalapaikalta.  

Tarjoamme mielenkiintoisen projektiluontoisen työn, jossa tehtävänäsi on valmistella toimintamallia pelastuslaitoksen toiminnan seurantaan, sen kehittämiseen ja laadun varmistamiseen. Pääset valmistelemaan Uudenmaan alueen pelastuslaitosten omavalvontaohjelmaa ja tavoitteenasi on tukea myös pelastustoimen laadunhallinnan kehitystä kansallisella tasolla. Teet tiivistä yhteistyötä projektiin palkattavan tietoarkkitehdin sekä data-analyytikon kanssa. 

Tehtävä sijoittuu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella onnettomuuksien ehkäisyn vastuualueelle, mutta toimialueena on koko pelastuslaitos. Vastaat osaltasi sisäministeriön rahoittaman laatu- ja omavalvontahankkeen koordinaatio-, raportointi-, suunnittelu- ja kehittämistyöstä. Toimit aktiivisesti vastuualueesi verkostoissa eri yhteistyötahojen kanssa ja vastaat projektiin liittyvästä viestinnästä. Osaamisesi mukaan osallistut tarvittaessa myös projektin muiden avaintehtävien toteutukseen. 

Tehtävään valittavalta edellytetään itseohjautuvuutta, hyviä tietoteknisiä valmiuksia, suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä kykyä vaativiin kehittämistehtäviin. Emme edellytä tehtävässä pelastusalan tuntemusta, mutta monipuolisesta kokemuksesta on etua.  

Projektipäällikön tehtävässä arvostamme kokemustasi erityisesti seuraavilta tehtäväalueilta: 

  • Projektinhallinta ja raportointi  
  • Suunnittelu- ja kehittämistyö 
  • Arviointimenetelmät ja mittareiden hyödyntäminen 
  • Tiedon analysointi ja jalostaminen  
  • Viranomaisyhteistyö 

Työssä menestyminen edellyttää joustavuutta, hyvää paineensietokykyä sekä erinomaisia valmiuksia töiden priorisointiin. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on projektia koordinoiva organisaatio, mutta työtehtävät ovat HIKLU-alueen eli Helsingin Itä-, Keski-, ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten yhteisiä ja kattavat koko Uudenmaan alueen.  

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdeksan kunnan alueella suurten liikenneväylien ja kansainvälisen lentokentän kupeessa. Palveluksessamme on noin 460 turvallisuusalan ammattilaista. Keskeisenä tehtävänämme on onnettomuuksien ehkäisy sekä pelastus- ja lääkintätoiminta onnettomuustilanteissa. Lisäksi huolehdimme varautumiseen ja väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä.  

Meillä on vahva yhdessä toimimisen kulttuuri. Vahvuuksiamme ovat innovatiivinen kehittämistoiminta ja hyvä työnantajamaine. Meillä pääset tekemään työtä, jolla on merkitystä yhteiskuntamme turvallisuuden edistämisessä.  

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Riittävää perehtyneisyyttä tiedon analysointiin sekä laadunhallintaan. Suostumusta tarvittaessa turvallisuusselvityksen tekemiseen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi.

Palkkaus: 4000 euroa/kk.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Koeaika on puolet palvelussuhteen kestosta.

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Riskienhallintapäällikkö

Tillander Kati

0438273024

kati.tillander@vantaa.fi


Projektipäällikkö

Siirtola Roope

0405709134 

roope.siirtola@vantaa.fi 


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.