(Poistunut julkaisusta)

Kehittämiskoordinaattori
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2018

Tehtävän kuvaus


Edistämme Työvoima ja maahanmuutto - yksikössä helsinkiläisten työttömien rekrytoitumista avoimille työmarkkinoille ja osaavan työvoiman löytymistä helsinkiläisyrityksiin, sekä vastaamme maahanmuuttoasioiden strategisesta koordinoinnista. Aikuisten ja Nuorten palveluissa tarjoamme yksilöllistä tukea, sekä valmennusta kohti työmarkkinoita. Yksikössämme työskentelee noin 140 työntekijää.

Etsimme kehittämiskoordinaattoria luomaan uudenlaisia sähköisiä palveluita, verkko-ohjausta ja digisovelluksia nuorten työllistymisen nopeuttamiseksi. Työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Me-säätiön, Kelan ja TE-hallinnon / Työmarkkinatorin kanssa.

Kehittämiskoordinaattorin työssä keskeistä on Me-säätiön ja Kelan kanssa Helsingissä ja Oulussa toteutettavat Digiohjaamon sekä tiedolla johtamisen kokeilupilotit, joissa Ohjaamo Helsinki on mukana nuorille kehitettävien sovellusten suunnittelussa ja kokeilussa. Näillä tähdätään nuorten nopeampaan työllistymiseen ja valtakunnallisesti toimivien työkalujen sekä konseptien kehittämiseen.

Ohjaamo Helsinki tekee yhteistyötä myös TE-hallinnon Työmarkkinatorin kehittäjien kanssa ja uudet sähköiset palvelut otetaan käyttöön ohjauksessa. Kehittämistoimenpiteillä luodaan nuorten eri tarpeita palvelevia työkaluja, joissa sähköisiä palveluita voi käyttää itsenäisesti tai yhdistää ne ohjausprosessiin. Yhtenä tavoitteena on parantaa myös nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten digivalmiuksia ja digipalveluiden kytkeytymistä osaksi palveluprosesseja laajemminkin eri tahojen toteuttamissa nuorten palveluissa.

Kelpoisuusehto


Soveltuva korkeakoulututkinto

Luemme eduksi


Hyvät vuorovaikutustaidot, innovatiivinen, osallistava ja verkostomainen työote, kyky itsenäiseen työskentelyyn, tilastollisten menetelmien ja työmarkkinoiden tuntemus