Kehittämiskonsultti, Palvelukehitys
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Palvelukehitys -vastuuyksikön perustehtävänä on Espoo-tarinan mukaisesti kehittää älykkäitä palveluratkaisuja asiakkuusperustaisesti. Yksikkö tukee Kaupunki palveluna -periaatteen mukaista tulevaisuuden palvelujen kehittämistä esimerkiksi datan hyödyntämisen kehittämisellä ja kokeilutoiminnalla. Yksikkö vastaa tiedonhallinnan järjestämistehtävästä ja kokonaisarkkitehtuurin ohjauksesta, hallinnasta ja kehittämisestä.

Nyt haemme kokenutta kehittämiskonsulttia tukemaan kaupungin asiakkuusperustaista toiminnan kehittämistä. Kehittämiskonsultti toimii osana kokonaisarkkitehtuurityön ydinryhmää, ohjaa toiminta-arkkitehdin roolissa kaupunkitasoisesti prosessien kehittämistä ja tukee digitaalisten palvelujen kehittämisprojekteja toiminnan näkökulmasta. Työhön liittyy myös tiedonhallinnan tehtäviä mm. prosessien ja toimintaympäristön kuvaamiseen liittyen.

Tarjoamme uutta luovan edelläkävijätyöyhteisön, jonka työn tuloksia voit seurata www.espoo.fi/makewithespoo

Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään Teamsin kautta perjantaina 30.10.2020.


Työpaikan nimi: Konsernihallinto / Hallinto ja kehittäminen / Palvelukehitys

Työaika: 36 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään prosessien kuvaamisen ja kokonaisarkkitehtuurityön osaamista, tiimityö-, verkostoitumis- ja esiintymistaitoja.

Arvostamme palvelumuotoilu- ja LEAN osaamista, tiedonhallintalain tuntemusta, kokemusta läpiviedyistä tuloksekkaista ja vaikuttavista kehittämisprojekteista, joissa toimitaan toiminnan ja ICT:n rajapinnassa.


Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koko kaupunkikonsernia sekä vastata kaupungin tukipalveluista ja niiden kehittämisestä kaupunginjohtajan johdolla.

Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot