(Poistunut julkaisusta)

Käyttöpäivystäjä
Traffic Management Finland Group

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.7.2020

Finrail Oy vastaa omalta osaltaan vuosittain yli 500 000 junan ja 80 miljoonan matkustajan turvallisesta ja sujuvasta matkanteosta. Finrail Oy:n palvelujen ydintä ovat rautateiden liikenteenohjaus, liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteen sovittamiseksi, käyttökeskustoiminta sekä junamatkustukseen liittyvät matkustajainformaatiopalvelut. Finrailissa työskentelee noin 450 työntekijää eri puolilla Suomea. Toimintaa ohjaavat turvallisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja vankka ammattitaito.

Haemme Tampereen käyttökeskukseen, vakinaiseen työsuhteeseen 
 
SÄHKÖRADAN KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄÄ 
 
Finrail Oy vastaa valtakunnallisesti sähköistetyn rautatien käyttökeskustoiminnasta, joka on erittäin tärkeää jokaiselle rautatieliikenneympäristön toimijalle. Suomen rataverkon pituus on noin 6000 km, josta 53 % on sähköistettyä rataa. Finrailin käyttökeskukset vastaavat kaikkien sähköratojen kaukovalvonnasta ja – käytöstä. Käyttökeskukset sijaitsevat Helsingissä, Kouvolassa, Oulussa ja Tampereella. Jokainen käyttökeskus toimii 24 tuntia vuorokaudessa. Haemme nyt Tampereelle käyttöpäivystäjää. 
 
Käyttökeskuksien työntekijät suorittavat rataverkollaan käytönvalvontaa, suunnittelevat ja tarkastavat jännitekatkoja, sekä toteuttavat niitä. Keskukset ylläpitävät vikojen vastaanottopalvelua ympäri vuorokauden ja käynnistävät tarvittaessa korjaustoiminnan, sekä seuraavat korjaustoimintaan liittyviä vasteaikoja. Lisäksi käyttökeskusten työhön kuuluvat sähköradan sähköturvallisuuden ja sähkölaitteiston käytön neuvonta. Käyttökeskukset ovat myös tärkeässä roolissa sähköradan ongelmatilanteissa.  

Etsimme ensisijaisesti sähköalan ammattihenkilöä, sähköalan ylempi tai alempi korkeakoulututkinto on eduksi, mutta ei välttämätön. Haemme ensijaisesti sähköalan ammattiaista. Arvostamme mahdollista työkokemusta rautatiealalta, mutta aiempi alan kokemus ei ole välttämätöntä. Henkilönä olet vuorovaikutustaitoinen, yhteistyökykyinen ja oma-aloitteinen.  

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen, monipuolisen ja itsenäisen tehtävän. Työnantajana Finrail tarjoaa hyvät henkilöstöedut kehittyvässä ja vakaassa yrityksessä mukavien työkavereiden joukossa.  
 
Käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana, ja saatamme kutsua haastatteluun ennen haun päättymistä 9.8.2020.
Lisätietoja tehtävästä antaa käyttökeskuksen työnjohtaja Ville Hietaniemi puh. 0408622138 ajalla 20.7. klo.14-16, 27.7. klo.14-16 ja 3.8 klo.14-16 

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi. 
 

 


Puhelin: 029 450 7000 Sijainti: Veturikatu 2