(Poistunut julkaisusta)

Käyttöönoton projektipäällikkö
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.4.2019

Tehtävän kuvaus


Apotti on monitoimijainen muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä (www.apotti.fi).

Haemme Helsinki Apotti -hankkeeseen toiminnallisen käyttöönoton projektipäällikköä. Aloitus tehtävässä 6.5.2019 tai sopimuksen mukaan, projekti kestää 31.12.2020 saakka.

Projektipäällikkö valmistelee ja tukee Apotti-käyttöönottoa tiiviissä yhteistyössä mm. Helsinki Apotti -hankkeen muiden projektien, Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan ammattilaisten ja Oy Apotti Ab:n Apotti-hankkeessa mukana olevien toimijoiden kanssa.

Toiminnallisen käyttöönoton projektipäällikkö vastaa Helsingin Apotti-käyttöönotossa mm. seuraavista kokonaisuuksista:
 Käyttäjäkoulutusten toteutuksen suunnittelu, järjestelyt ja seuranta yhteistyössä Oy Apotti Ab:n kanssa
 Käyttöönottoon liittyvien sijaisjärjestelyjen suunnittelu ja valmistelu
 Järjestelmätoteutukseen tarvittavien hallinnollisten tietojen kokoaminen ja toimittaminen Oy Apotti Ab:lle.

Tehtävässä menestyminen edellyttää vankkaa kokomusta ja näyttöä projektien johtamisesta ja hallinnoinnista. Lisäksi monitoimijaisessa ympäristössä työskentely edellyttää vahvoja yhteistyö- ja verkostotaitoja, oma-aloitteista, itsenäistä ja ratkaisuhakuista työotetta sekä kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tuntemus on eduksi.

Ensimmäinen haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna 2.5.2019 klo 14.30 - 16.00. Haastateltavat saavat erillisen kutsun haastatteluun. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Soveltuva korkeakoulututkinto.

Hyvä suomen ja englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


36h 45min/viikko