Käyttömestari, Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut / Espoon kulttuurikeskus
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2022

Haemme Espoon kaupungin Tapahtuma- ja kulttuuripalveluille vakituiseen työsuhteeseen käyttömestaria, jonka tehtäviin kuuluvat tapahtumien valo-, ääni- ja AV-tekniset työt. Työtehtäviin kuuluu tapahtumien suunnittelu-, rakennus-, toteutus- ja purkutyöt sekä asiakkaiden konsultointi. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu kalustokirjanpito, kaluston ja järjestelmien suunnittelu, hankintojen valmistelu, sekä laitteiden huolto ja varastointi.
Käyttömestarilla on keskeinen rooli palvelualueen tapahtumien digitaalisten tuotantojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Työ sisältää ilta-, viikonloppu- ja pyhätöitä.
Palvelualueella on käytössä työnkierto, mutta pääasiallisena työpisteenä toimii Espoon kulttuurikeskus.

Työpaikan nimi:Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut / Espoon kulttuurikeskus

Työaika: 38h 15min / vko

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai alalla hankittu pitkäaikainen kokemus.

Tehtävässä edellytetään:
Valo-, ääni- ja AV-teknisten välineiden, ratkaisujen ja laitteiden käytön osaamista sekä teknisten kokonaisratkaisujen hallintaa.
Digitaalisten tuotantojen teknisen toteutuksen kokonaisuuden hallintaa.
Modernin esitystekniikan laajaa tuntemusta.
Tuntemusta ethernet-verkoista ja niiden käytöstä esitystekniikassa sekä yleisimpien audio- ja valo-ohjausverkkoprotokollien toiminnan ja konfiguroinnin hallintaa.
Vankkaa kokemusta alan työtehtävistä ja hyvää kykyä suoriutua henkilötasolla tapahtuvasta yhteistyöstä ja ryhmätyöskentelystä asiakkaiden, työryhmän jäsenten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä sekä hyviä ryhmätyötaitoja.
Suomen kielen sekä Englannin kielen taitoa.

Arvostamme:
Tehtäväalueen kokonaisuuden hallintaa ja alan tuntemusta.
Sähköisten työvälineiden ja ohjelmistojen hallintaa.
Aktiivista vuorovaikutusta työn ja palvelukokonaisuuden kehittämisessä.
Näyttämömekaniikan järjestelmien tuntemusta
Ruotsin kielen taitoa.

Espoon kaupungin Kulttuurin tulosyksikkö on osa Elinvoima tulosaluetta ja vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta, kulttuurisesta profiilista sekä tulosyksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ovat osa Kulttuurin tulosyksikköä. Tapahtuma- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali, Kannusali sekä Lasten kulttuurikeskus Aurora.
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritalojen ja -tilojen toiminnasta, varustelusta ja tekniikasta, kaupunkitapahtumien tuotannosta ja markkinoinnista sekä tapahtumayhteistyöstä

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot