Kausityöntekijä ympäristötarkastukset ja tuotannon avustus, Oulu
Vapo Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020
Supply Chain Management -toiminto vastaa Vapo-konsernissa toimitusketjun kokonaisvaltaisesta hallinnasta ja kehittämisestä raaka-ainelähteiltä aina asiakkaalle saakka. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa turvevarojen ja tuotannon hallinta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, konsernin hankinta-, osto-, ja logistiikkatoiminnot sekä vastuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden koordinoinnista kaikissa toimintamaissa. Toiminto työllistää yhteensä runsaat 200 ammattilaista.

Pohjoisen toimitusketjun alueelle Ouluun haetaan touko-syyskuulle kahta kausityöntekijää ympäristötarkastuksiin ja tuotannon avustaviin tehtäviin.

Kausityöntekijä avustaa ympäristöasiantuntijoita ympäristöraportoinnissa ja järjestelmien käytössä sekä ylläpidossa. Hän seuraa ja tarkkailee tuotantoalueiden rakenteita ja mittalaitteita sekä raportoi niistä. Hän toteuttaa tuotantoalueiden ympäristötarkastuksia sekä korjaa ja avustaa niissä havaittujen puutteiden hoidossa. Tehtäviin sisältyy myös näytteiden ottamista ja niiden käsittelyä, erilaisia mittauksia sekä yleisiä tuotantoalueiden turvallisuuteen ja tehokkuuteen liittyviä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluu kenttätoimintojen suunnittelua ja toteuttamista, tuotannon seurantaa, urakoitsijoiden ohjeistamista sekä turvetuotannon laatuvaatimusten täyttymisen varmistamista työturvallisuus huomioiden.

Kausityöntekijä toimii tarvittaessa operaatiovastaavan, operaatiopäällikön tai ympäristöasiantuntijan sijaisena nimettyjen yksittäisten tehtävien osalta. Tehtävä edellyttää valmiuksia tuotantoalueilla liikkumiseen.

Olet ympäristö- tai luonnontieteiden korkeakouluopiskelija, opintoja sinulla on jo takana muutaman vuoden ajan tai olet vastavalmistunut. Pidät ulkona/luonnossa työskentelystä ja sinulla on oman auton käyttömahdollisuus. Olet avoin, ulospäin suuntautunut, järjestelmällinen ja hoidat asiat huolellisesti loppuun.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusketjupäällikkö Eino-Eelis Sinikumpu, puh. 040 580 2359 tai eino-eelis.sinikumpu@vapo.fi.

Jätä hakemuksesi 1.3.2020 mennessä osoitteessa vapo.com/rekrytointi - Avoimet työpaikat.
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot