(Poistunut julkaisusta)

Kausityöntekijä tuotannon työnjohtajan tehtävät
Vapo Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2019
Supply Chain Management -toiminto vastaa Vapo-konsernissa toimitusketjun kokonaisvaltaisesta hallinnasta ja kehittämisestä raaka-ainelähteiltä aina asiakkaalle saakka. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa turvevarojen ja tuotannon hallinta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, konsernin hankinta-, osto-, ja logistiikkatoiminnot sekä vastuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden koordinoinnista kaikissa toimintamaissa. Toiminto työllistää yhteensä runsaat 200 ammattilaista.

Idän toimitusketjuun Kuopion ja Iisalmen alueelle haetaan touko-elokuulle kausityöntekijää tuotannon työnjohtajan tehtäviin.

Työskentelet alueen henkilöstön kanssa ja vastaat kustannustehokkaan turvetuotannon, toimitusketjun ja yrittäjien toiminnanohjauksesta sekä kenttätoimintojen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Työnjohtajan tehtävinä on valvoa, ohjata ja organisoida turvetuotantoalueiden toimintoja ja valvoa tuotannon laatua sekä seurata tuotantoalueiden rakenteita ja mittalaitteita sekä raportoi niistä. Tehtäviin kuuluvat myös hallinnolliset tehtävät mm. järjestelmien ylläpidosta ja urakoitsijatilityksistä laskujen tarkistamiseen. Tarvittaessa voit toimia alueen turvetuotannosta vastaavien operaatiopäällikön sijaisena nimettyjen tehtävien ja vastuualueiden osalta. Vastuualueen turvetuotantotyömaat sijaitsevat Pohjos-Savon alueella ja tehtävä edellyttääkin valmiuksia tuotantoalueilla liikkumiseen.

Olet tekniikan, ympäristö- tai luonnontieteiden AMK- tai yliopisto-opiskelija ja sinulla on jo opintoja takana muutaman vuoden ajan tai olet vastavalmistunut. Pidät ulkona/luonnossa työskentelystä ja sinulla on oman auton käyttömahdollisuus. Työkokemus työnjohtotehtävistä, tilaus-toimitus-prosessista ja asiakaspalvelutyöstä katsotaan eduksi. Olet avoin, ulospäin suuntautunut, järjestelmällinen ja hoidat asiat huolellisesti loppuun. Lisäksi sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky ja halua oppia uusia asioita.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusketjupäällikkö Mika Venäläinen, puh. 040 744 5620 tai mika.venalainen@vapo.fi.

Jätä hakemuksesi 5.3.2019 mennessä osoitteessa vapo.fi/rekrytointi - Avoimet työpaikat.