(Poistunut julkaisusta)

Kausityöntekijä laadunvalvonta ja ympäristötarkastukset, Pohjois-Karjala
Vapo Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020
Supply Chain Management -toiminto vastaa Vapo-konsernissa toimitusketjun kokonaisvaltaisesta hallinnasta ja kehittämisestä raaka-ainelähteiltä aina asiakkaalle saakka. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa turvevarojen ja tuotannon hallinta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, konsernin hankinta-, osto-, ja logistiikkatoiminnot sekä vastuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden koordinoinnista kaikissa toimintamaissa. Toiminto työllistää yhteensä runsaat 200 ammattilaista.

Idän toimitusketjun alueelle Pohjois-Karjalaan haetaan kausityöntekijää tuotannon laadunvalvonnan tehtäviin sekä ympäristötarkastuksiin touko-elokuulle.

Kausityöntekijä toteuttaa turvetuotannon laadun seurantaa ja mittausta, turvenäytteiden ottoa ja näytteiden analysointia. Hän laatii raportteja ja kerää laatutietoa näyteanalyysien pohjalta sekä avustaa turvetuotannon laadun ohjaamisessa. Hän analysoi ja seuraa tuotannon laatua tiiviissä yhteistyössä alueen henkilöstön ja urakoitsijoiden kanssa.

Työtehtäviin kuuluu myös tuotantoalueiden ympäristötarkastuksia ja vesinäytteiden ottoa. Hän laatii raportteja tarkkailutuloksista ympäristöasiantuntijoiden käyttöön sekä avustaa järjestelmien käytössä ja ylläpidossa. Hän seuraa ja tarkkailee tuotantoalueiden rakenteiden ja mittalaitteiden toimintaa sekä raportoi niistä. Hän päivittää työmaiden kirjallista materiaalia.

Olet ympäristö- tai luonnontieteiden tai teknillisen alan korkeakouluopiskelija, opintoja sinulla on jo takana muutaman vuoden ajan tai olet vastavalmistunut. Pidät ulkona/luonnossa työskentelystä ja sinulla on oman auton käyttömahdollisuus. Olet avoin, ulospäin suuntautunut, järjestelmällinen ja hoidat asiat vastuullisesti loppuun.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusketjupäällikkö Juho Pöyhönen, puh. 040 662 1857 tai juho.poyhonen@vapo.fi.

Jätä hakemuksesi 1.3.2020 mennessä osoitteessa vapo.com/rekrytointi - Avoimet työpaikat.