(Poistunut julkaisusta)

Kaupunkimittausinsinööri
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2019

Vantaan kaupunki, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, kiinteistöt ja asuminen
Kaupunkimittaus/kartta ja mittaus

Kielotie 28, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 03.02.2020 - 


Haemme nyt paikkatiedon moniosaajaa mielenkiintoiseen esimiestehtävään Vantaalle kaupunkimittauksen pariin.
 
Haettava kaupunkimittausinsinöörin tehtävä on harvoin tarjolla ja sen kautta avautuu monialainen näköalapaikka nopeasti kehittyvään kunnalliseen paikkatieto- ja kaupunkimittaustoimintaan. Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus päästä mukaan vaikuttamaan ja kehittämään toimialan prosesseja ja toimintoja.

Vantaalla maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on käynnissä toimintamallin muutos, johon limittyy uusi tietojärjestelmä, joka sisältää mm. toiminnanohjauksen ja 3D-kaupunkimallin hallinnan. Vanha kartta- ja suunnittelujärjestelmä sekä erillinen kuntarekisteri kaavoista, kiinteistöistä ja rakennuksista poistetaan käytöstä. Samaan aikaan uusiutuva organisaatio ja kohta rakennettava uusi monitilatoimitalo luovat haasteita arkeen. Kaupunkimittaus sijoittuu vuoden 2020 alusta aloittavalle kaupunkiympäristön toimialalle.

Kaupunkimittausinsinööri johtaa kaupunkimittauksessa noin 40 henkilön kartta ja mittaus -vastuualuetta, johon kuuluu kolme eri osoitteissa sijaitsevaa tiimiä. Tarjoamme valittavalle henkilölle mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden, jossa pääsee johtamaan sekä kehittämään kaupunkimittauksen prosesseja uudenlaisessa toimintamallissa.

Kaupunkimittausinsinööri:

  • vastaa kaupunkimallin hallinnasta
  • kehittää paikkatietojen ylläpito- ja julkaisujärjestelmiä
  • kilpailuttaa paikkatietojärjestelmän aineistohankinnat ja maastomittauksen tueksi tarvittavat palvelusopimukset
  • vastaa maanalaisten johtojen sijaintitietojärjestelmästä ja huolehtii yhteistyön sujumisesta johtolaitosten kanssa
  • toimii tarvittaessa laissa säädettynä kiinteistörekisterinpitäjänä
  • osallistuu palveluyksikön johtamiseen ja on ratkaisuhakuinen johtoryhmän jäsen

Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa kokemusta kaupunkimittauksen tehtävissä, erinomaista paikkatieto-osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja itseohjautuvaa ja aktiivista työtapaa. Pitkäjänteisyys sekä joustava työote ovat tarpeen. Hakemallamme henkilöllä on erinomainen paineensietokyky sekä vahvat esimies- ja organisointitaidot.

Vantaan kaupunki arvostaa esimiehiään. Heitä valmennetaan ja tuetaan johtajuudessa ja työyhteisön kehittämisessä. Etätöiden tekeminen on lisääntynyt ja kaupunkimittausinsinöörikin voi niitä tehdä.

Tervetuloa meille töihin! 

Haastattelut pidetään viikoilla 49 ja 50. Esimiestehtävissä Vantaan kaupungissa käytetään henkilöarviointia osana valintaprosessia. Henkilöarvioinnit tulevat alustavasti sijoittumaan viikoille 50 ja 51.

 Kaupunkimittauksessa työskentelee 60 henkilöä kiinteistönmuodostus-, mittaus- ja kartoitustehtävissä. Ylläpidämme kiinteistöihin ja rakennuksiin liittyviä geometria- ja ominaisuustietoja. Lisäksi vastaamme ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen hankinnasta ja 3D-kaupunkimallin ylläpidosta sekä paikkatietoaineistojen jakelusta tarvitsijoille. Käytössämme on moderni paikkatietopohjainen toiminnanohjausjärjestelmä.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Maanmittauksen koulutusohjelman mukainen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjalllinen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Luemme eduksi: Yhteistyökyvyn, suullisen ja kirjallisen vuorovaikutustaidon sekä kyvyn ottaa vastaan tulevaisuuden tuomat haasteet ja lisätehtävät muuttuvassa toimintaympäristössä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) mukaisesti.

Palkkaus: 4272,87 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 36 h 45 min/viikko, liukuva työaika


Yhteystiedot:

Kaupungingeodeetti
Junttila, Kimmo
0400850237
kimmo.junttila@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.