(Poistunut julkaisusta)

Kaupunginlakimies
Hyvinkään kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2018

Hyvinkään kaupunki hakee vakituiseen virkasuhteeseen

KAUPUNGINLAKIMIESTÄ

Kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluu toimialojen oikeudellinen neuvonta. Virkaan sisältyy vastuu vaalien järjestämisestä ja keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät. Lisäksi tehtävään kuuluu kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävät. Kaupunginlakimies toimii kansliapäällikön sijaisena.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto ja kokemusta tehtäväalueelta.  Kunnallishallinnon tuntemus, kokemus lakimiestehtävien hoitamisesta sekä suoritettu tuomioistuinharjoittelu katsotaan eduksi. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta.

Hakemukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen www.kuntarekry.fi viimeistään 31.10.2018 klo 15.00.

Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaisesti. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksen.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia.

Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Riitta Simonen 040 8473626 ja kaupunginjohtaja Jyrki Mattila 040 5419576