Kätilö Synnyttäneiden osasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala