Kätilö Naistentaudit ja synnytykset synnyttäjien osasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala