(Poistunut julkaisusta)

Kategoriapäällikkö Hankintapalvelut
HUS Logistiikka

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2020

Työnkuvaus
 
Kategoriapäällikkö Hankintapalvelut HUS Logistiikka (20000391)

Kuvaus
 
HUS Logistiikassa osaamistamme ovat hankinta- ja logistiikkapalvelut sekä lääkintätekniset palvelut, joita tuotamme HUSin lisäksi Uudenmaan kunnille ja HYKS erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille. Olemme yhteishankintayksikkö, joka vie läpi yli kaksisataa terveydenhuollon tarvikkeiden, lääkintälaitteiden ja palvelujen kilpailutusta vuosittain hankintalakia noudattaen. Kehitämme toimintaamme Lean-menetelmin ja tähtäämme hyvään laatuun ja asiakaspalveluun.

Me yli 500 hankinnan, logistiikan ja lääkintätekniikan ammattilaista työskentelemme Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella joka päivä terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden parhaaksi. Olemme arvostettu kumppani sosiaali- ja terveydenhuollon hankinta-, logistiikka- ja lääkintäteknisten palveluiden tuottajana sekä toimialan suunnannäyttäjä. Laadukkaat ja tehokkaat palvelumme vapauttavat asiakkaidemme resursseja heidän ydintoimintaansa.

Etsimme nyt hankintapalveluihin Kategoriapäällikköä.

Kategoriapäällikkönä työskentelet Säteilyteknisten ja kuvantavien laitteiden kategoriassa ja kehität kategoriatoimintaa painottuen kategorian hankintakilpailutusten suunnitteluun, huomioiden sisäisten asiakkaiden tarpeet. Vastaat hankintojen koordinointi- ja kehittämistehtävistä kolmen kokeneen kategorian jäsenen tuella. Toimit myös heidän esimiehenään. Läheinen yhteistyökumppanisi on HUS Logistiikan hankintajohtaja, jolle raportoit hankintojen tuloksista. Kuulut myös HUS Logistiikan hankintojen ohjausryhmään.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan yhdessä Suomen suurimmista julkisista hankintayksiköistä. HUS Logistiikkaan kuuluvat myös materiaalinhallinta-, osto-, varastointi ja logistiikkapalvelut. Pääset kehittämään taitojasi hankinnan ammattilaisten rinnalla sekä tutustumaan laajaan ja monipuoliseen terveydenhuollon kenttään. Säteilyteknisten ja kuvantavien laitteiden kategoriaan kuuluvat laitehankinnat ovat sisällöltään monipuolisia ja palvelevat erilaisia yksiköitä HUSin sisällä, ne tarjoavat haastetta ja onnistumisen mahdollisuuksia monesta näkökulmasta. Vastuullisuus on yksi kehittämisalueistamme.

Tehtävä on vakituinen ja siinä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus.

Edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Kokemus julkisista hankinnoista sekä projektiluonteisten työtehtävien hoidosta/kehittämisestä aikaisemmin sekä hyvä tuntemus lääketieteellisestä kuvantamisesta on etu työtehtävien hoitamisessa. 

Keskeiset vastuut työssäsi tulevat olemaan:

  • Tiimin esimiestehtävät. Tiimiin kuuluu kategoriapäällikön lisäksi kolme muuta asiantuntijaa.
  • Omien kilpailutusten toteuttaminen
  • Kilpailutuksien suunnittelu yhteistyössä yksiköiden kanssa (aikataulutukset)
  • Investointihankkeisiin liittyvät yhteydenotot HUSin sisäisiin asiakkaihin sekä sidosryhmiin
  • Logistiikan sisäinen raportointi ja kehitystehtävät
  • Neuvonta ja koordinointi

Kategoriapäällikkö vastaa yhdessä hankintajohdon ja tärkeimpien sisäisten asiakkaiden kanssa kategorian tavoitteiden asetannasta (kategoriastrategia), toteutussuunnitelman laadinnasta ja kilpailutuskalenterin ylläpidosta. Kategoriapäällikkö yhdessä kategorian jäsenten kanssa vastaa toimittaja- ja sopimushallinnasta oman kategorian osalta.

Toivomme että sinulla on erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvä ongelmanratkaisukyky. Olet kehitysmyönteinen ja haluat auttaa myös muita onnistumaan. Arvostamme kykyä omaksua nopeasti uutta sekä hyviä tietojärjestelmätaitoja (erityisesti MS Excel). Toivomme sinulta myös tarkkuutta, paineensietokykyä ja innostusta julkisiin hankintoihin. Eduksi katsomme sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön tuntemuksen.

Jätäthän vapaamuotoisen hakemuksesi ja CV:n.

Aikatauluista johtuen haastattelemme mahdollisuuksien mukaan hakijoita jo hakuajan kuluessa.

Hakukelpoisuus
 
Soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Kohteen aloituspäivämäärä: 1.3.2021  
Ensisijainen sijainti: Vantaa-HUS-Logistiikkakeskus
Organisaatio: 7601 Hankintapalvelut, HUS Logistiikka
Työsuhteen tyyppi: Vakinainen
Työpaikan tyyppi: Vakio
Aikataulu: Kokopäiväinen
Työvuoro: kokopäivätyö
Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES

Yhteystiedot
 
Lisätiedot tehtävästä antaa hankintajohtaja Timo Martelius, p. 050 410 2014
8.1. klo 14-16 ja 11.1. klo 14.30-16