Kasvatustyönsihteeri

Lahden seurakuntayhtymä, Kasvatuksen ja perheasioiden yksikkö
Tietoa tehtävästä

Lahden seurakuntien kasvatuksen ja perheasioiden yksikkö hakee

Kasvatustyönsihteeriä 1.9.2021 alkaen

Kasvatustyönsihteeri tekee töitä rippikoulu- ja nuorisotyön tiimissä, joka työskentelee laajasti kasvatuksen kentällä. Meille tärkeää on halu oppia uutta, työn kehittäminen yhdessä ja jokaisen omien vahvuuksien hyödyntäminen. Haluamme luoda mahdollisuuksia lapsille, nuorille ja perheille löytää oma paikkansa seurakunnan yhteydessä.

Kasvatustyön sihteerin keskeiset tehtävät ovat seurakuntien välisen yhteisen varhaisnuorisotyön ja perusasteen kouluyhteistyön koordinoiminen sekä muiden yhteisten hankkeiden toteuttaminen yhdessä tiimin kanssa. Työhön kuuluu leirityötä varhaisnuorisotyössä ja tarvittaessa rippikouluissa.

Odotamme työntekijältä organisointi- ja projektin johtamisen taitoja, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, monipuolisia viestintätaitoja, innovatiivista työotetta sekä kykyä ymmärtää laaja-alaisesti kasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä kirkossa ja yhteiskunnassa. Eduksi katsotaan kokemus av-tuotannoista ja sosiaalisen median osaaminen.

Lahden seurakuntayhtymään kuuluu viisi seurakuntaa. Yksikkömme on yksi suurista yhteistyömuodoista ja pitää sisällään varhaiskasvatuksen, rippikoulu- ja nuorisotyön sekä perheneuvonnan tiimit. Rippikoulu- ja nuorisotyön tiimiin kuuluu vastuu rippikoulutyön yleisjärjestelyistä, yhteisestä retki- ja leiritoiminnasta, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kehittämisestä yhdessä paikallisseurakuntien kanssa, koulutyön koordinoinnista, oppilaitostyöstä, erityisnuorisotyöstä, yhteisestä musiikkityöstä sekä tapahtuma- ja yhteisötyöstä.

Viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto.

Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2021 alkaen. Virka kuuluu vaativuusryhmään 503. Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvää kokemuslisää. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus tulee toimittaa 23.4.2021 klo 12.00 mennessä täyttämällä osoitteesta www.lahdenseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/Avoimet-tyopaikat löytyvä hakulomake.

Tiedusteluihin vastaavat kasvatuksen ja perheasioiden johtaja Seppo Vesala 044 7191255, seppo.vesala@evl.fi sekä johtava nuoriso- ja rippikoulutyön pappi Reetta Kalteenmäki 044 7191472, reetta.kalteenmaki@evl.fi

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 23.4.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan