(Poistunut julkaisusta)

Kasvatuksen työntekijä
Oriveden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2018

Oriveden seurakunnassa on haettavana

KASVATUKSEN TYÖNTEKIJÄN VIRKA

Oriveden seurakunnassa on haettavana kasvatuksen työntekijän virka. Kasvatuksen työntekijä on osa kasvatuksen tiimiä, joka vastaa seurakunnassa annettavasta kasvatustyöstä aina varhaiskasvatuksesta nuorisotyöhön saakka.

Kasvatuksen työntekijän tehtäviin sisältyy varhaiskasvatustyötä, avoimia päiväkerhoja, perhetyötä, osallistuminen kerhojen sekä erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi tehtävään kuuluu varhaisnuorisotyön suunnittelu ja osallistuminen sen toteutukseen sekä osallistumista rippikoulutyöhön.

Tehtävät edellyttävät aktiivista työotetta ja valmiuksia kohdata perheiden erilaisia elämäntilanteita. Valitulla tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä valmiuksia kehittää koko kasvatustyötä. Hänellä tulee olla myös kykyä toimia joustavasti yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Tehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttämistä.

Valinnan edellytyksenä on Kirkkohallituksen päätöksen 124 mukainen tutkinto kirkon nuorisotyöstä ja hänen tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.  Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa maksimissaan 15 % peruspalkasta. Ennen viran vastaanottamista valittavien tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Kirkkoneuvosto tekee päätöksen valinnasta keskiviikkona 28.11.2018, jota ennen pidetään haastattelut. Virka on otettava vastaan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 2.11.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen mika.tapiolinna@evl.fi tai Oriveden seurakunta, Latokartanontie 5, 35300 ORIVESI. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoren päälle merkintä ”kasvatuksentyöntekijä”.

Lisätietoja antaa kasvatuksen lähiesimies Paula Montonen 050 561 1110 tai paula.montonen@evl.fi

Oriveden seurakuntaan voit tutustua osoitteessa : www.orivedenseurakunta.fi