(Poistunut julkaisusta)

Kasvatuksen johtava virka
Loimaan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.3.2020

 

Kasvatuksen johtava virka

Loimaan seurakunnassa on haettavana kasvatuksen johtava virka. Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen mukainen kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto (Kirkon säädöskokoelma 124), johtamiskoulutus sekä riittävä käytännön kokemus seurakunnan kasvatustyöstä ja esimiestehtävistä. Hakijan täytyy olla Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran menestyksellinen hoito edellyttää oman auton käyttöä, koska Loimaan seurakunta on maantieteellisesti laaja ja toimipisteitä on useita.

Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Virantäytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään ja virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä KL 6. luvun 33 mukainen rikosrekisteriote. Kasvatuksen johtavan viranhaltijan palkan vaativuusryhmä on 601 ja peruspalkka 3000/kk, jonka lisäksi maksetaan euromääräistä kokemuslisää, kun hänellä on palvelussuhteiden perusteella määräytyvää palvelusaikaa 5, 10 ja 15 vuotta. Virkaa hakeneita pyydetään varautumaan mahdollisiin haastatteluihin viikolla 17.

Hakemukset on toimitettava keskiviikkona 15.4.2020 klo 13 mennessä osoitteeseen Loimaan seurakunta, Turuntie 32, 32200 Loimaa. Kuoreen merkintä "Kasvatuksen johtava virka" tai sähköpostitse osoitteeseen loimaa.seurakunta@evl.fi. Lisätietoja antaa kirkkoherra Riku Laukkanen, puh. 044-5755813.