Kassavastaava, S-market Meri-Rastila, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto