Karkkilan seurakunnan kappalainen
Karkkilan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.3.2020

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Karkkilan seurakunnan kappalaisen viran

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran vaativuusryhmäsijoitus on 602 ja sen peruspalkka on 3 278, 99 €/kk.

Hakuaika virkaan päättyy 16.4.2020 klo 15.00. Tehtävään haetaan sähköisellä lomakkeella KirkkoHR-järjestelmän kautta. Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika. Haastattelut järjestetään 3.6.2020.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kirkkoherra Hannu Bogdanoff, 040 550 3787, hannu.bogdanoff@evl.fi ja notaari Pilvi Keravuori 050 4628 616.

Seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet:
- kappalainen toimii seurakunnan kasvatuksen tiimin esimiehenä, minkä vuoksi virkaan valittavalla on hyvä olla kokemusta seurakunnan lähiesimiestehtävistä. Kirkon johtamiskoulutuksen suorittaminen katsotaan eduksi.
- pienen seurakunnan kappalaisen tehtävässä seurakuntatyön laaja-alainen osaaminen on eduksi, samoin hyvät vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky ja ennakkoluuloton asenne tarttua erilaisiin tehtäviin.
- arvostamme paikallisen toimintaympäristön tuntemista ja palvelevaa asennetta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot