(Poistunut julkaisusta)

Karjasillan seurakunnan kappalaisen virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.10.2019

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana Karjasillan seurakunnan kappalaisen virka

Organisaation kuvaus:
Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Karjasillan seurakunta kuuluu Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymään. Karjasillan seurakunnassa on jäseniä 35 000. Palveluksessa on noin 45 työntekijää, joista pappeja kirkkoherran lisäksi 11. Seurakunta on aluetyöpainotteinen, työalavastuuseen perustuva tiimiorganisaatio. Seurakunta on toiminnallisesti jaettu kolmeen alueeseen, joita johtavat kappalaisen virassa toimivat moniammatillisen työn koordinaattorit.

Tehtävän erityistarpeet:
Viran erityisiä tarpeita ovat lähiesimiestaidot, verkosto- ja viestintäosaaminen sekä kehittävä työote. Musiikkiosaaminen tai muu erityistaito voidaan katsoa eduksi.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite:
Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä:
- Teologisena asiantuntijana toimiminen
- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä

Kelpoisuusvaatimukset:
Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10, 15). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Palkka:
Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 602 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Hakutiedot:
Hakuaika päättyy 4.11.2019 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote. Omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjanote liitetään hakemuslomakkeen kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Juhani Lavanko, p. 040 5480 704, sekä pappisasessori Heikki Nissinen, p. 040 5445 132. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.