Kappalaisen vuorotteluvapaan sijaisuus Haukiputaan seurakunnassa

Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Tietoa tehtävästä

Haukiputaan seurakunnassa on avautumassa kappalaisen vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.6.-30.11.2021

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.
Tehtävän pääasiallinen sisältö

  • Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
  • Kirkolliset toimitukset
  • Rippikoulutyö ja muu opetus
  • Sielunhoitotyö
  • Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
  • Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä

  • Kappalaisen tehtäviin kuuluu lähetysteologina ja koulupappina toimiminen
  • Haettavan viran tehtäviin voi kuulua työskentelyä toisessa seurakunnassa Oulun seurakuntayhtymän alueella.

Kelpoisuusvaatimukset
Kappalaisen viran kelpoisuusehtona on pappisvihkimys ja suoritettu pastoraalitutkinto. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa prosessissa voidaan huomioida myös muut papit sekä pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Huom! Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö seuraavin ehdoin: Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on 1) ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana, 2) alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai 3) vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa sovelletaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Palkkaus
Kelpoisuusehdon täyttävän sijaisen palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmä 602 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Lisätiedot
Kirkkoherra Jaakko Tuisku, p. 044 788 1316 sekä hiippakuntapastori Päivi Liiti p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 13.4.2021 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Pappisvihkimykseen liittyvä piispan haastattelupäivä on 20.4.2021.

HUOM! Papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen.

Tehtävään ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun.

Organisaation kuvaus
Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja seitsemän palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Haukiputaan seurakunta on vireä noin 16 000 jäsenen kasvuseurakunta. Seurakunnan palveluksessa on 27 työntekijää. Haukiputaalla on hyvät palvelut ja kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 13.4.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan